Jõgeva koolitüdruk saab raha tervisliku lumelinna ehitamiseks

Lisaks sellele, et Annika Katteli kirjutatud projekt kuulub rahastamisele, sai ta ka esemelise auhinna.

Kokku rahastatakse kolm nooremas vanuseastmes (12-15- aastased) ja kolm vanemas astmes (16-18 aastased) kirjutatud ideeprojekti, mis viiakse 2005. aastal ellu koostöös Tervise Arengu Instituudiga. Parimatele andis eile auhinnad üle sotsiaalminister Marko Pomerants.

Idee tuleb ise ellu viia

Konkursile olid oodatud kõik ideed, mis noorte endi seas populariseeriksid tervist säästvat keskkonda ja positiivset ellusuhtumist. Mõte oli selles, et õpilased pakuksid välja ideid, mille kaudu nad saaksid teistele endavanustele anda edasi tervisesõnumi.

Konkursil võisid osaleda kõik noored ? nii koolide, klasside, huvialaringide, klubide, ühenduste kui ka sõpruskondade kaupa.

Kõige olulisem oli see, et noored mõtleksid ise idee välja, paneksid selle paberile ja esitaksid konkursile ning ka idee elluviijateks peaksid olema noored ise.

Annika projekt on tervisega seotud lausa kahte moodi: tervislik on nii lumelinna ehitamine iseenesest kui ka lumelinna teema. Võistkondadel tuleb lumest ehitada midagi tervislikkusele viitavat, kasvõi näiteks kapsas või porgand.

Projekti on kaasatud kogu kool, alates algklassidest kuni gümnaasiumi lõpuklasside õpilasteni välja. Lisaks kooliõpilastele tulevad lumelinna ehitama ka lasteaia Rohutirts lapsed. Annika ütles, et korraldamisel loodab ta nii õpilaste kui õpetajate mõistvale suhtumisele ja abile, nii mõnigi on juba andnud lubaduse kaasa lüüa. Projekti kirjutamisel oli talle abiks ka klassiõde Annika Kuldmaa, kes aitas ideid välja mõelda.

Lumelinna ehitamine võib maksta 10 000 krooni

Annika sõnul meeldis idee eesti keele õpetajale ning osaliselt ka huvijuhi kohustusi täitvale Maimu Valdmannile ning kooli sotsiaalpedagoogile Ilmar Pajumägile, kes teda ka natuke nõustas. Jõgeva Gümnaasiumist esitati konkursile veel teinegi projekt ? tervisemessi korraldamiseks, kuid see võitjate hulka ei jõudnud.

Annika sõnul oli kõige raskem välja mõelda, kuidas midagi teha ning see ka päevaplaani ära mahutada. Raske oli ka välja mõelda, millele ja kui palju oleks vaja raha kulutada. Annika sõnul on kindlasti vajalik lume lükkamine, samuti vesi, mida kujudele peale valatakse. Ette on nähtud auhinnad parimate kujude valmistajatele, plaanis on ka osalejatele sooja teed pakkuda. Projekti kokkukirjutamine neiu sõnul just palju aega ei võtnud.

Tervise Arengu Instituudilt taotles Annika 5000 krooni, kuid kokku peaks lumelinna ehitamine maksma minema umbes poole rohkem. Idee on pakkuda osalejatele ka kuuma suppi, kuid see sõltub lisaraha saamisest.

Kooli sotsiaalpedagoogi Ilmar Pajumägi sõnul kirjutasid lapsed tõesti oma projektid ise, talle jäi vaid informaatori ja nõuandja roll. Üsna suur oli temagi üllatus, et Annika projekt tõepoolest parimate hulka jõudis. Pajumägi ütles, et Annika Katteli poolt välja pakutud lumelinn ei ole just traditsiooniline. Lisaks muule pannakse meisterdajatele välja ka kaks eriauhinda: kõige paremale narkovastasele skulptuurile ja kõige efektsemalt helkurit kandvale skulptuurile. Väiksematel lastel on aga oma ülesanne: nemad avavad lumelinnaku tegemise lumememmede iludusvõistlusega.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus