Jõgeva haiglaga ühe katuse alla võidakse rajada õpilaskodu

Jõgeva linnavalitsuse haridustöö peaspetsialisti Erki Tederi andmetel on võimalik seitsmesse tuppa majutada esialgu kokku kuni 16 õpilast, kuid võimalik on ka veel teiste tubade kasutuselevõtmine ja kuni kaheksa täiendava ööbimiskoha loomine.

Enamik tube on kahekohalised. Õpilase kohta tuleks keskmiselt kuus ruutmeetrit toapinda. Igas toas on tualett ja kraanikauss. Veel saaksid õpilased endi käsutusse dusiruumi ja 25-ruutmeetrise puhketoa.

Koridor on mõlemalt poolt lukustatav ja jääks ainult õpilaste käsutusse. Lastega koos hakkaks seal ööbima ning korra üle valvama üks Jõgeva Gümnaasiumi õpetaja.

Majutusvõimaluse eest makstava summa suurus sõltub majutust kasutama hakkavate õpilaste arvust, kuid on selge, et ühe õpilase makstav summa tuleks sedavõrd suur, et summa on suurem kui seni makstav.

Sellepärast pöördutigi Jõgeva, Pala, Palamuse, Torma ja Saare vallavalitsuse poole ettepanekuga osaleda gümnaasiumiastme õpilaste majutuskulude katmisel ja teha seda vastavalt saavutatavale kokkuleppele. Sellevõrra väheneks vajadus kompenseerida nende õpilaste sõidukulusid.

Neljapäeval toimus Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?evi kabinetis kõnealusel teemal. Kohale tulid ainult Jõgeva vallavanem Saima Kalev ja Torma vallavanem Riina Kull.

Algklassid Aia tänava koolimajja

Viktor Svjatõ?evi sõnul kavatseb Jõgeva linnavalitsus teha juunikuisel linnavolikogu istungil ettepanek hakata Aia tänava koolimaja renoveerima. Pärast teise korruse ruumide kordasaamist soovitakse sellesse majja üle tuua Jõgeva Gümnaasiumi algklasside õpilased, kes praegu õpivad Piiri 1c asuvas õppehoones. Eelarvestuste järgi maksaks Aia tänava koolimaja kordategemise esimene etapp umbes neli miljonit krooni. Juhul kui see nii läheb, oleks võimalik vabanev Piiri 1c õppehoone (nn internaadihoone) müüa. Selles olevad majutuskohad viidaks aga üle Jõgeva haigla B-korpusse.

Viktor Svjatõsevi andmetel on majutuseks plaanitavad ruumid küllalt heas korras.

Erki Tederi sõnul on praeguse seisuga majutusest huvitatud 12 gümnaasiumiastme õpilast, kuid see arv võib veel kasvada.

Torma vallavanema Riina Kulli sõnul õpivad nende vallast pärit noored lisaks Jõgeva gümnaasiumidele ka mujal koolides.

“Meie lapsed käivad Tartus ja üle Eesti teistes koolides. Paljud neist elavad erakorterites. Hetkel maksvad lapsevanemad majutuskulud ise. Vald hüvitab ainult sõidukulud. Süsteem, kuidas vald mujal koolis käivaid lapsi toetada saaks, on meil veel läbi mõtlemata. Volikogu eelarvekomisjonil tuleks see teema läbi analüüsida,” märkis Riina Kull.

Pala vallavanem Kalev Kurs teatas, et nad üritavad jõudumööda toetada kõiki mujal koolis käivaid lapsi. Praegu käib nende vallast Jõgeval koolis ainult üks laps ja tema ööbib erakorteris.

Riik peaks kulud kandma

Jõgeva vallavanem Saima Kalev ütles, et nende vallast pärit Jõgeval õppivatest lastest keegi linnas ei ööbi.

“Praegu käib meie vallast Jõgeval koolis kolm last ja nad maksavad ööbimise eest igaüks 200 krooni. See uus variant, kus õpilaskodu tahetakse viia haigla ruumidesse, on üle kahe korra kallim. Me maksame praegu isegi kinni õpilaste sõidukulud ning ka õpilaskoha maksumuse. Meie väike eelarve rohkem lihtsalt ei võimalda,” lausus Saare vallavanem Jüri Morozov.

Ta avaldas ka arvamust, et tegelikult peaks laste kooliskäimise eest muretsema riik ja kandma ka vastavad kulud.

“Haridusreformi tehakse Eestis niisama kaua kui haldusreformigi. Kõik need probleemid on kuhjunud, kuid riik ei ole siiani veel midagi otsustanud. Seetõttu olen riigi suhtes usalduse kaotanud,” lisas Saare vallavanem.

Ka Jõgeva linnapea Viktor Svjatõsev märkis, et ilmselt tuleks lõplik otsustamine jätta augustiks, kui on selgunud kavandatava haridusreformi saatus ja kooliõpilase nn ranitsakulude maht.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus