Jõgeva endine raamatukoguhoone läheb lammutamisele

Jõgeva vallavalitsus andis 30. detsembri istungil loa Lai tn 4 asuva hoone lammutamiseks. Vana hoone asemele on kavas ehitada kaunite kunstide kool, kuhu saavad vajalikud ruumid nii kunsti- kui ka muusikakool ning luuakse ajakohased võimalused kooskäimiseks erinevatele huvigruppidele.


1968. aastal algselt lasteaiaks ehitatud majas tegutses 23 aastat Jõgeva linnaraamatukogu. Pärast raamatukogu kolimist on hoone seisnud tühjana.
„Et hoone on kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmise osas kasutusest välja langenud, siis otsustas Jõgeva vallavolikogu Agorek OÜ koostatud lammutusprojekti alusel anda loa hoone lammutamiseks. Sihtasutuse KredEx meetmest toetatakse kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõigusega koormatud kinnistul asuva hoone lammutamist, selle projekteerimist, lammutusjäätmete käitlemist ning krundi korrastamist. Vallavalitsus on seisukohal, et otstarbekas on riigi jagava toetuse abil katta lammutuskulud ja likvideerida kasutusest välja langenud hooned, mis on muutunud ebaesteetiliseks, varisemis- ja tuleohtlikuks või mille renoveerimine on ebaotstarbekas,“ sõnas Jõgeva valla avalike suhete peaspetsialist Marge Tasur.
Lai tn 4 hoonet lammutab OÜ Relss ja lepingujärgne tööde lõppemise tähtaeg on selle aasta 23. oktoober.
„Kahju, et me ei oska selliseid ehitisi väärtustada,“ tõdes Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige Urmas Vasemägi, lisades, et hoonele ei ole tehtud ühtegi korralikku auditit, kuhu oleks kaasatud kutsetunnistusega spetsialiste. „Ei ole küsitud ei asjatundjate ega ka kohalike inimeste käest arvamust. Kindlasti oleks hoone seisukorra väljaselgitamiseks vajalik korralik konstruktsiooniaudit. Ei ole mõtet selle lammutamisega kiirustada, sest kindlasti ei ole see hoone nii ohtlik kui näiteks Saduküla vana meierei.“
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda taotles võimalust hakata selles majas toimetama, kuid nende ettepanekule pole Vasemägi sõnul vastust saadud. „Oleme praeguse lammutamiseotsuse üle üsna nördinud,“ tõdes Urmas Vasemägi.
„Koja olukord on halb, sest hea ligipääsetavusega nõuetekohaseid ruume inimeste nõustamiseks ei ole juba praegu ja oht on jääda mingil ajal lausa lageda taeva alla. Praegune hoone, kus on koja ruumid, kuulub Riigi Kinnisvara AS-ile ja ilmselt hoone vahetab sellel aastal omanikku. Tulevad uued lepingud, mis kindlasti ei ole enam nii soodsad kui praegused. Praegused ruumid ei vasta ka päästeameti nõuetele.“
Marge Tasur nentis, et Jõgeva vallavalitsus on Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojale võimalikke pindu pakkunud, ent need ei ole seni sobivaks osutunud. „Antud teema ei ole ainult Jõgeva valla lahendada, vaid tegemist on maakonnaülese organisatsiooniga ning küsimuse lahendamiseks peavad nii Jõgeva, Mustvee kui ka Põltsamaa vald seljad kokku panema.“

ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus