Internetiühenduse võimalused Jõgevamaal jätavad tublisti soovida

Selles uuringus vaadeldakse, milliste lahenduste ja vahenditega saaks kindlustada Jõgevamaa kohalikele omavalitsustele ja võimalikult suurele osale maakonna elanikest ning väikeettevõtjatele interneti püsiühenduse kättesaadavus. Viimast võib tagada kas kaabliga või õhku mööda.

Jõgevamaal pakuvad püsiühendust kolm ettevõtet – Elion Ettevõtted AS, Vemis nime all tuntud TRL Group OÜ ja uus Tartu firma Kernel AS.

Eraldi mainimist vajavad kohalike omavalitsuste poolt loodud “munitsipaalvõrgud”. See tähendab, et omavalitsuse raha eest on loodud traadita interneti levialad (WiFi) Jõgeva valla nelja suuremasse asulasse: Jõgeva linna ja alevikku, Kuremaa alevikku, Siimustisse ja Vaimastvere alevikku. Selleks, et kasutada WiFi tsoonis tasuta internetti, peab paigaldama oma arvutisse vastuvõtuseadme.

Vemise püsiühendusele ei saa loota

Vaatamata firmade valikule ei ole Jõgevamaal olukord püsiühenduse kättesaadavusega just kõige parem. Üks selle põhjustest näiteks seisneb selles, et Vemise pakutav internetiühendus tihti katkeb. Viimane põhjustab tarbijate rahuolematust ja mitmete klientide loobumist TRL Group OÜ pakutavast teenustest, selgus uuringust.

“Meie internetiühendus vallamajas on kui vahelduvvool – kord on, kord ei ole,” kirjeldas naljatamisi Vemisi internetiühendust Kasepää vallavanem Jüri Vooder. Ta kurtis, et kohati puudub ühendus päevade viisi ja Vemise klienditeeninduse telefonil ei vasta ka keegi.

Veel nentis Vooder, et juba sügisest on vallal plaanis minna üle valguskaablil põhinevat internetiteenust pakkuvasse Elioni.

Vemis paigaldab oma traadita interneti saatjaid EMT ja Raadiolinja mobiilsidemastidele ja muudele kõrgetele objektidele. Praegu asuvad nende saatjad Mustvee EE, Kasepää RLE, Pala EMT, Saare EMT, Kantküla EE, Vaiatu EMT, Saduküla EMT, Jõgeva EE ja Puurmani EE mastidel, Saare ja Torma keskustes, Sadala raamatukogu katusel, Voore, Pajusi ja Aidu katlamajade korstnatel, nimetas Vemise arendusjuht Uku Kuut.

Internetiga varustamise uuringus märgitud traadita interneti levialad on välja toodud maakonna kaardil

“Antud hetkel me ei laienda oma leviala,” kirjeldas oma ettevõtte plaane Kuut. “Seega praegu kontsentreerume kvaliteedi parandamisele ja kliendibaasi laiendamisele.”

Vaatamata uuringute tulemustele, klientide rahulolematusele ja väidetele, et Vemise teenused jätavad soovida, ei näe Vemise arendusjuht Kuut Jõgevamaal oma ettevõttele konkurente.

“Kerneli leviala pigem täiendab meid. Elioniga on lood teised, kuna nende omanduses on kõik kaablid kogu Eestis ja nad saavad pakkuda oma teenuseid lisaks (Vemise – T.J.) raadiointernetile. Neid teenuseid aga omavahel võrrelda ei tohiks.”

Kuid Kerneli ja Elioni esindajate sõnul plaanivad ettevõtted oma tegevusalasid laiendada. Tavainimestele näib internet ikka internetina vaatamata sellele, kes see on saadud õhust või kaabli kaudu. See võib tekitada juba suve lõpuks Vemisele tõsiseid probleeme olemasolevate klientide hoidmisega ja uute leidmisega.

Elion laieneb edaspidi ka Puurmani, Torma, Kasepää, Saare ja Pala valda

Elion Ettevõtted AS pakuvad internetti peamiselt kaabli kaudu. “Praegu on meie ettevõttel Jõgevamaal 23 interneti püsiühenduste leviala ning üle 1200 interneti püsiühenduste kliendi,” rääkis Elioni meediasuhete juht Ain Parmas.

Uuringu kohaselt plaanib Elion suve lõpuks laiendada oma tegevusala. Näiteks ettevõte tahab pakkuda Saarel ja Voorel internetiühendust läbi telefonikaabli. Samuti viia Jõgeva, Saduküla ja Puumani asulatesse püsiühendus. Maarja külla ja Sadala asulasse pakkuda vaskkaablil töötavat ühendust.

Pala vallal on kaks perspektiivi: Palamuselt tulev 2Mb/s ühendus vaskkaablis realiseerub tõenäoliselt suve lõpuks, lisaks sellele on Elionil plaanis paigaldada fiiberoptiline kaabel Kokorast Palale käesoleva aasta sees. Interneti püsiühenduse võimalus tekib siis Palal ja selle vahetus ümbruses Nõval, Assikveres ja Lümatis – kohtades, kuhu ulatub kohalik olemasolev kaablivõrk.

Tartu-Jõhvi fiiberoptika magistraalist sel aastal tehtud väljavõte võimaldab saada püsiühendust Kasepää külas (kogu tänavküla ulatuses, mis kulgeb Mustveest Omedu jõeni).

Ettevõte kindlustab kõikidele soovijatele korraliku internetiühenduse kolmes maakonna linnas (Põltsamaa, Jõgeva ja Mustvee) ning asulates, mis paiknevad 2002.aaasta paigaldatud Tartu-Kärde valguskaabli trassil (Tabivere, Kaarepere, Luua, Palamuse ja Kuremaa), kirjeldati Elioni tegevust internetiühenduse varustamise uuringus. Valguskaabli või teisiti fiiberoptilise kaabli trass võimaldab saada kiiremat interneti kui tavaline telefoni vaskpaar.

Uus püsiühendust pakkuv ettevõte Jõgevamaal

Kernel on kolmas ettevõtte Jõgevamaal, mis interneti püsiühenduse teenuseid pakub. See on Tartu firma, mis hakkas oma tegevust laiendama.

Internetiuuringu kohaselt tegutseb praegu Jõgevamaal üks traadita interneti saatja Palamuse ETM mobiilsidemastis ning see tagab ühenduse ümbes viiekilomeetrilise raadiusega ringis. Kernelil on ärihuvi laiendada Jõgevamaal oma võrku veelgi, pakkudes konkurentsi nii Vemisele kui Elionile.

Püsiühendust oodatakse mitmetes külades

“Meie külas on paljudel arvutid, kuid interneti püsiühendust nendesse ei ole kuskilt saada,” kurtis Sassukvere külas elav Pala põhikooli õpilane Kristo Kool. Selleks, et jõuda lähima internetipunktini, peab ta läbima kas 3 kilomeetrit Lümatisse või 7 kilomeetrit Palani.

Ka külaelanikud tahavad teha oma makseid, kontrollida e-kirju, täita tuludeklaratsioone, otsida materjale koolireferaatide jaoks, laadida muusikat, suhelda sõpradega. Seda kõike on võimalik teha läbi interneti. Elanike initsiatiivil ja omavalitsuste abiga võib püsiühendus jõuda igasse Jõgevamaa kodusse. Selleks vajalikke nüüdisaegseid tehnoloogiaid ja erinevaid teenuseid pakkuvaid ettevõtteid maakonnas jätkub.

Jõgeva maakonna internetiühendusega varustamise uuringut on võimalik lugeda internetis aadressil – www.jogevamaa.ee/ituuring

Vooremaa toimetus tänab Jõgeva linnavalitsuse arvutispetsialisti Leino Mandret selle lehekülje valmimisel osutatud abi eest

TIINA JURJEVA

blog comments powered by Disqus