Ilmus neljas Torma Album

Kui Torma kandi rikkasse kultuurilukku süveneda, tundub asjaolu, et siin 65 aastat tagasi esimene kodukoha album üllitati, igati seaduspärane. Koguteose avaldamise mõtte käis välja Torma suuremate seltside ja intelligentsi esindajatest koosnenud kohalik raamatuaasta komitee: 1935.-1936. aastal tähistatud raamatuaasta järel ei läinud vastav komitee nimelt laiali, vaid jätkas koos käimist ja ideede genereerimist. 1939. aasta Võidupühaks ilmunud I Torma albumi saatus oli paraku kurb: aasta pärast, nõukogude okupatsiooni alates kanti see keelatud trükiste nimistusse, korjati raamatukogudest ära ja hävitati. Suuremate raamatukogude erifondides säilis seda vaid viis eksemplari, kodudes mõistagi rohkem.

“Minu kodus hoiti esimese Torma albumi eksemplar alles maasse kaevatuna. Kui Eesti taasiseseisvus, tekkis mul mõte albumite üllitamise traditsiooni jätkata: Torma kandis on palju fantastilise mäluga inimesi, kes suudavad maalida poole sajandi tagustest sündmustest detailitäpseid pilte, samuti on siin hea sulega kirjutajaid. Ning “valgeid laike”, mida lahti kirjutada, oli ja on siinses, nagu kogu Eesti ajalooski, piisavalt,” ütles Tormalaste Kodupaigaühenduse esimees, Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikaõppejõud Aksel Jõgi.

Kui Jõgi ja tema mõttekaaslased kavandatava teise Torma albumi materjalid kaasa võtsid ja tollase vallavanema Mati Kepi jutule tulid, oli viimane kohe nõus õla alla panema ning 1997. aasta Võidupühaks oli trükis valmis. 1999. aastal ilmunud kolmas album, mille autoriteks olid Aksel Jõgi ja Kõnnust pärit ajaloolane Endel Laul, oli pühendatud Torma puhkpilliorkestri 150. juubelile. 2001. aastal anti aga välja esimese Torma albumi faksiimiletrükk.

Üksnes trükikulud

Vastilmunud neljas album on senistest mahukaim: selle kahesajale leheküljele on koondatud ühtekokku umbes 70 artiklit ja kümmekond luuletust. Artiklid käsitlevad seltsitegevust Tormas, Torma Kaitseliidu ajalugu, Torma pasunakoori pillipargi kujunemislugu, Torma raamatukogu minevikku ja tänapäeva, Torma näitemängu ja muu taidlustegevuse ajalugu, mitme küla (Kõnnu, Ookatku, Vaiatu) elu, mitme kooli (Torma, Ookatku, Võtikvere) ajalugu, mitme Tormaga seotud isiku (Ants Viigi, Richard Koppel, Marta Annok, Feliks Nõmmsalu, Harry Abel, Michael Lindenberg, Jakob Pärn) elulugu ning paljut muud huvitavat. Albumi koostajateks on peale juba mainitud Aksel Jõgi ja Endel Lauli veel kaks Tallinnas elavat tormalast, Eesti Entsüklopeediakirjastuse tehnika- ja täppisteaduste toimetuse juhataja Rein Aro ning endine meremees ja vabakutseline ajakirjanik Jaan Viigi. Kõik neli kuuluvad Tormalaste Kodupaigaühenduse juhatusse ning albumiga tegelesid nad omast vabast ajast ja tasu saamata. Ja mõistagi ei nõudnud honorari ka artiklite autorid.

“Tänu sellele, et arvuti kujundusprogramme valdav Rein Aro töötles materjali kuni trükikõlbulike PDF-failideni välja, kulus raha ainult albumi tira?eerimise peale. Trükirahaga toetas aga vallavalitsus,” ütles Aksel Jõgi.

Elav mälu

“Tundub, et oleme albumite üllitamisega jõudnud teatud murdepunkti,” ütles Jaan Viigi. “Kui siiani oleme hoidnud akadeemilist joont ja avaldanud enamasti arhiivimaterjalidel põhinevaid ajalooartikleid, siis järgmises albumis tahaksime rohkem vanemate tormalaste n-ö elavat mälu talletada, sest kümne-viieteistkümne aasta pärast võib olla selleks juba hilja.”

“Omalt poolt võin lisada, et sõna “akadeemiline” kasutamine pole Torma Albumite puhul sugugi üle pingutatud, sest faktitäpsuse poolest ei jää need tõepoolest akadeemilistele väljaannnetele alla,” ütles Rein Aro. “Muuseas, Eesti Entsüklopeediakirjastus alustas just maakonnaentsüklopeediate sarja väljaandmist ja kirjastuse juhatuse esimees Hardo Aasmäe avaldas arvamust, et kui Torma valla kodulootalletamise entusiasm laieneks kõigile teistele Jõgevamaa valdadele, oleks selle maakonna entsüklopeedia kokkusaamine naljaasi.”

Jaan Viigi sõnul tahetakse neljanda ja viienda Torma Albumi ilmumise vahel anda välja tehniliselt pisut kergemini teostatav omaloomingualmanahh.

“Almanahhi ootame luulet ja proosa lühivorme kõigilt Tormaga kuidagipidi seotud kirjainimestelt ? ka neilt näiteks, kes pole küll sünnilt tormalased, kuid on siin elanud või tormalasega abiellunud,” ütles Jaan Viigi.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus