Iga teine töövõtja läheks parema mainega konkurendi juurde tööle

CV Keskuse värske küsitlus näitab, et iga teine töötaja on valmis vastu võtma tööpakkumise sarnasel ametikohal ja sama palgaga, kuid parema mainega ettevõttelt.

Uurisime, mis tingimustel on töövõtjad valmis vahetama tööandjat ning kui paljud julgevad oma tänast töökoht soovitada. Üllatuslikult selgus, et tervelt 49,2 protsenti ehk pea pool töövõtjatest on valmis vastu võtma tööpakkumise sarnasel ametikohal ja sama palgaga, kuid parema mainega ettevõttelt. Veelgi suurema üllatusena selgus, et vaid 62,9 protsenti töövõtjatest soovitaksid oma praegust tööandjat heale sõbrale. Soovitused on aga üliolulised – tervelt 67,9 protsenti töövõtjatest kaaluks töökoha vahetamist, kui sõber soovitaks paremat tööandjat.

CV Keskuse küsitlus, millele vastas tervelt 2809 töövõtjat näitas, et Eestis tegutsevad ettevõtted on oma maine kujundamisel ning töötajate rahulolu ja lojaalsuse saavutamisel raskustes.

Tööandja bränding ei ole pelgalt rikaste tööandjate mängumaa ning seda ei tohi seostada vaid rahaliste hüvedega: töötajate rahulolu ning soovituse saamisel peavad töövõtjad tähtsaimaks hoopiski töötajate väärtustamist, karjäärivõimalusi, sisekliimat, tagasiside jagamist ning ausust ja läbipaistvust.

Huvitava tendentsina tuli küsitlusest välja, et kuigi meeskonnaüritused kannavad suurimat rolli tööandja soovitamisel, korraldatakse neid vähem kui pooltes ettevõtetes – vaid 40 protsenti vastanutest tõid välja, et nende tööandja korraldab (toredaid) üritusi. Kõige lojaalsemad ongi nende ettevõtete töötajad, kus korraldatakse toredaid meeskonnaüritusi ning töökohal on lubatud ka lemmikloomad, vastavalt vaid 32,5 protsenti ning 31,4 protsenti töötajates oleksid valmis vastu võtma tööpakkumise teises ettevõttes. Kõige väiksema kaaluga on töötaja lojaalsuse määramisel ettevõtete poolt pakutavatest lisaväärtustest aga kontori asukoht ning sporditoetuse olemasolu – üle 40 protsendi antud lisaväärtustega ettevõtete töötajatest oleks valmis vastu võtma tööpakkumise teises ettevõttes.

Samuti ei hoia töövõtjaid lojaalsena enam vaid huvitav ja väljakutseid pakkuv töö – isegi kui töö on huvitav, on ikkagi 44 protsenti töövõtjatest valmis vastu võtma pakkumise teises ettevõttes.

Oma tööandjat julgevad enim soovitada töötajad, kes töötavad ettevõttes, kus

*korraldatakse toredaid meeskonnaüritusi

*pakutakse tervisepäevi või makstakse haiguspäevadel lisahüvitist

*töökohal on lubatud lemmikloomad

*tööaeg on piisavalt paindlik.

Oma tööandjat julgevad enim soovitada töötajad, kes töötavad ettevõttes, kus

*töötajad tunnevad, et neid väärtustatakse

*on head karjäärivõimalused

*on meeldiv sisekliima/kultuur

*ülemused jagavad piisavalt tagasisidet

*tööandja on aus ja läbipaistev

*töötajad on hästi tasustatud

*on toimiv meeskonnatöö.

Allikas: CV Keskus

HENRY AUVÄÄRT, CV Keskuse kommunikatsioonijuht

blog comments powered by Disqus