HIV-ravi peab kättesaadav olema kõigile vajajatele

Eelmise nädala lõpus osales Eesti delegatsioon president Arnold Rüütli juhtimisel ÜRO HIV/AIDSi peaassambleel, kus rõhutati, et HIV-ravi peab olema kättesaadav kõigile vajajatele ning seda võimalikult soodsalt. 

Sotsiaalministeeriumi abiminister Peeter Laasiku sõnul rõhutati ÜRO HIV/AIDSi peaassambleel ennetustegevuse olulisust globaalse HIV-olukorra lahendamisel kui enim tähelepanu nõudvat küsimust. Kriitilise küsimusena tõstatus ka HIV-positiivsete inimeste ravi teema.

Arenguriigid tundsid sügavat muret nn “ajude äravoolu”  fenomeni pärast, kuna suur osa maailma vaesemate riikide spetsialiste lahkuvad oma riigist tööle majanduslikult edukates riikides. Mitmete riikide esindajad väljendasid pahameelt lääneriikide suutmatuse üle oma vajaduste tarbeks ise piisavalt spetsialiste koolitada. Paneelidel osalejad leidsid, et olukorras, kus arenguriikide tervishoiusüsteemid on niigi HIV-epideemia tõttu tugeva surve all, paneb “ajude äravool” riigid veelgi keerulisemasse olukorda ning seetõttu peaks toimima mingi rahvusvaheline kompensatsioonimehhanism.

Oma kõnedes rõhutasid erinevate riikide kõrgetasemelised esindajad vajadust vähendada lõhet lääneriikide ja arengumaade terviseteenuste osutamise osas. Prantsuse välisminister Philippe Douste-Blazy kandis ette President Jacques Chirac’i tugeva avalduse, milles avaldati muret globaalse ebaõigluse üle HIV-positiivsetele inimestele pakutavas ravis. Chirac’i sõnul elab lõunapoolkeral, kus abivajadus on kõige suurem, vaid 1,5 miljonit nendest 40 miljonist inimesest, kes on käesolevalt antiretroviirusravil. Chirac leidis, et “olukord, kus enamus kannatajatest on maailma lõunapoolkeral, samas kui ravimid paiknevad põhjapoolkeral, on moraalselt laiduväärne, poliitiliselt ohtlik ning majanduslikult absurdne. Olukord on seda enam andestamatu, et meil on olemas kõik vajalikud vahendid olukorra edukaks lahendamiseks.”

Ravi kõrge hind on paljudele riikidele takistuseks abivajajatele antiretroviirusravi pakkumisel. Ka Eesti on tõsiselt mures olukorra üle, sest lähiaastatel on oodata ravivajajate mitmekordistumist. Taskukohase antiretroviirusravi kättesaadavus oli kõneaineks ka Eesti Presidendi Arnold Rüütli kohtumisel UNAIDS’i juhi Peter Piot’iga.

Ravi teema leidis olulise küsimusena käsitlemist ka maailma riikide poolt vastuvõetud uues poliitilises deklaratsioonis. Deklaratsioonis juhitakse tähelepanu vajadusele kasutada ära kõiki olemasolevaid seadusandlikke võimalusi antiretroviirusravi kättesaadavuse parandamiseks ning taskukohaseks muutmisel, sh geneeriliste ravimite kasutuselevõtmist epideemiariikides ning läbirääkimisi ravimihindade alandamiseks.

Marika Raiski
Sotsiaalministeeriumi meedianõunik

blog comments powered by Disqus