Hea Mustvee valla elanik

MAKSTUD TEKST

Valimised on lõpusirgele jõudmas ja peagi on selge, kes on järjekordseks neljaks aastaks rahva hääle esindajad vallavolikogus. Pöördun täna veel teie poole, et anda edasi mõned mõtted, mis valimiseelsel ajal tekkinud.
Paljud teist on eelhääletusel oma valiku juba teinud. Teeb rõõmu, et olete kodanikuna aktiivsed ja hoolite koduvalla arengust. Kes pole veel hääletanud või soovivad oma otsust muuta, saavad seda teha pühapäeva õhtuni. Kes aga ei soovi hääletama minna ja arvavad, et poliitikaga ei tegele, neil soovitan hetke veel asja üle mõelda. Poliitika tegeleb igaühega meist niikuinii.
Kohaliku omavalitsuse poliitikast sõltuvad kohalike teede korrashoid, sotsiaalteenused, hariduse korraldamine ja palju teisi olulisi valdkondi, millega igapäevaselt kokku puutute, või teenused, mida sageli tarvitate. Arvan, et seda silmas pidades võiksite ikkagi valimistest osa võtta. Olge kellegi poolt või kellegi vastu, aga ärge olge ükskõikne.

Poliitika ei tohiks olla räpane!

Valimiseelsel ajal korraldas Valimisliit Meie Vald 2035 kuues erinevas valla piirkonnas kohtumisõhtuid valijatega. Tänan siinkohal kõiki kohtumistel osalenud inimesi meile kingitud aja eest. Saime kohalviibijatelt olulist infot, häid mõtteid ja mitmekülgset tagasisidet. Olime valmis suuremaks huviks, aga igaühel on ju oma tegemised ja aeg kallis.
Madal huvi näitab minu arvates kahjuks ka seda, et ollakse poliitikast ja poliitikute jagelemisest tüdinenud. Sageli arvatakse, et enamik poliitikutest on valelikud ja räägitakse isegi häälte ostmisest. Kes olevat hääle eest lubanud pudeli viina, kes konjakit, kes viiskümmend eurot. Kuna teatakse, et valimistel häälega kauplemine on kuritegu, mis võib kaasa tuua lausa vanglakaristuse, ei soovita olukordadest täpsemalt rääkida.
Ka käesolevas valimiskampaanias oleme kohanud ebaausaid võtteid nagu näiteks inimeste hirmutamist, lausvaledest kubisevate lendlehtede levitamist ja facebookis kandidaatide halvustamist. Tegelikult tahavad inimesed rahulikult elada, omi asju ajada ja pigem hoiduvad sellesse sekkumisest. Arvatavasti just selle tõttu hoitakse eemale ka kohaliku elu küsimuste avalikust arutamisest. Kes tahaks arvamust avaldada, kui selle eest hiljem avalikult või selja taga sarjata saad. Siin on mõttekoht kõikidele poliitikutele: kuidas rahvast rohkem kaasata ja poliitikas kaasarääkimise aktiivsust tõsta.

Inimeste mured on meile olulised

Nagu öeldud, saime kohtumisõhtutel kuulda inimeste mõtteid piirkonna ja valla üldise eluolu osas. Nii toodi meile muredena välja näiteks külateede kehv olukord, probleemne infoliikumine valla äärealadel, prügiveo kitsaskohad, tänavavalgustuse puudumine ja väiksemate piirkondade vähene kaasatus. Hulk küsimusi esitati haridusvaldkonna, soojamajanduse, ühisveevärgi ja vallaelu üldise korralduse kohta.
Valimisliidu poolt näeme, et kaasarääkimiseks peabki andma elanikele rohkem võimalusi ja tõenäoliselt oleks parim läheneda kogukonnakogude aktiviseerimise kaudu. Nii saab poliitika inimestele lähemale ja inimesed kohaliku poliitikaga kaasas hoida.
Sõltumata valimistulemusest teeme juba ettevalmistusi meie valimisliidu koos hoidmiseks ja korraldame kohtumisi rahvaga ka edaspidi. Nagu meie valimisliidu nimigi ütleb, on meie ambitsioon olla olemas veel mitmel valimisperioodil. Saame selles kindlad olla, sest meie nimekiri koosneb inimestest, kes kõik kogukondade arengusse panustanud ja teevad seda ka edaspidi – nii volikokku valitu kui ka mittevalituna. Pidev ühiskondlik tegutsemine ongi meie nimekirja inimeste eluviis.

Koostöö on kõige alus

Ehk saab edaspidi nii, et rahvas on kaasas kogu aeg, mitte vaid nelja aasta tagant valimiseelsel perioodil. Nii on vastuvõetud otsused tugevamad, läbipaistvamad ja ühtsemalt arusaadavad. Nii on ka palju keerulisem selja taga halvustada või valedega inimesi üles ässitada. Loomulikult võimegi olla mõnes küsimuses eriarvamusel. Kindlasti tuleb ette otsuseid, kus valik tuleb teha mitme halva vahel ning üksmeelele jõudmine keerulisem. Meie valimisliidu eesmärk on, et ka neis olukordades jääme viisakaks ja esikohal on parim vallaelanike jaoks, mitte kellegi poliitilise profiili jaoks. Jäägu omakasupüüdlikud poliitmängud ajaloo prügikasti.
Valijatega korraldatud kohtumistelt on meil kaasa võtta ka hea näide konkurendi koostööpanusest. Kõikidel meie valimisliidu korraldatud kohtumistel osales Keskerakonna esindaja, kes aitas arutelusid igati rikastada. Loodame, et tema mõtted ja teod on siirad ning osalemine kantud parimast soovist piirkonna elu edendada. Seega on valimiskampaanias olnud probleemse külje kõrval ka palju positiivset ja innustavat, mis tõotab koostöist tulevikku.

Teie hääled aitavad meil tulevikku kujundada

Sügav kummardus ja tänu kõikidele, kes on Valimisliitu Meie Vald 2035 toetanud või veel plaanivad seda teha! Lubame, et teie hääled on hästi esindatud olenemata sellest, kuidas kujuneb valimiste pingerida. Kui teie hääle saanud kandidaat ka volikogulaua taha ei jõua, on ta kindlasti meie tugev tagala ja valmis oma teadmistega otsustajaid toetama. Me oskame omasid hoida!
Aivar Lainjärv,
Valimisliit Meie Vald 2035

 

blog comments powered by Disqus