Hakkepuidul töötav katlamaja tagab taskukohase soojuse

Teisipäeval Tabiveres avatud renoveeritud katlamajas kasutakse kütusena hakkepuitu, mis tagab selles paigas ühe madalama soojahinna eesti väikeasulates.

Tabivere Soojuse juhatuse liikme Rannar Raantse sõnul langes sooja hind Tabivere vallas juba tänavu 1. jaanuarist 8,19 eurole megavatt-tunni kohta, mis on üks soodsamaid Eestis väikeasulates. Varem köeti Tabivere alevikku maagaasiga, mis aga aastatega kallines. “Arvestades gaasi kallinemist

tuli mõte leida võimalusi teise toorme lisamiseks kaugkütte katlamajja, et tagada tarbijatele taskukohasem soojuse hind. 2010 aastal avanes võimalus Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)

rohelise investeerimisskeemi kaudu taotleda projektitoetust katlamaja ümberehitamiseks taastuvenergiale. KIKist saime projektile “jah”- sõna 2011. aasta kevadel. Kohe alustati hankega ja lepinguni hakkepuidu katlamaja ehitamiseks jõuti sama aasta novembris. Sellele järgnes  rojekteerimine ja lubade hankimine. Rekonstrueerimistöödega alustati 2012. aasta mais.

Tabivere katlamajja paigaldati 1MWvõimsusega hakkepuidukatel, mis töötab automaatsel režiimil. Juhtimissüsteem toseerib katlasse sobiva koguse hakkepuitu, mis liigub hakkelaost katla poole tigude ja transportööride abiga. Tabivere alevik on üks vähestest väikeasulatest, kus kaugküttesüsteemi saab soojust toota mitmest toorainest. Ainulaadne on katlamaja arhitektuurne osa suurte klaaspindade ja valge seinavärviga ning kolme korstnaga. Lahendus on sobitatud aleviku keskele selliselt, et see oleks elukeskkonnale sobilik,” rääkis ta.

 

Soojus kaheksasse kortermajja

Raantse märkis, et katlamaja ümberehitamine hakkepuidule maksis 322 560 eurot. Ehitustööd tegi aktsiaselts Efipa. “Tabivere alevikus on kaugküte viidud kõikidesse kaugküttepiirkonna neljateistkümnesse korruselamusse, kuid soojust tarbivad võrgust kaheksa kortermaja. Samuti tarbivad hakkepuidust saadavat soojust Tabivere valla objektid: gümnaasium, lasteaed. Kaugkütet

tarbib ka Jõgeva Majandusühistu Saadjärve kaupluse hoone,” ütles Raantse.

“Hakkepuidu oleme valmis ostma ümberkaudsetelt tootjatelt, kusjuures on ka kindel tarnija. Kasutame enamasti leppa, haaba, aga ka okaspuud,” märkis Tabivere Soojuse juhataja.

 

Hinda ei tõsteta

Avatseremoonial märkis Rannar Raantse, et katlamaja uuendamisprojekt on saanud teoks tänu kogukonna toetusele. Tabivere vallavanem Kalmer Lain andis üle katlamaja maketi koos valla

tänukirjaga kõige rohelisema energiaga katlamajale Tabivere vallas. KIKi esindaja Siim Umbleja

kinnitas, et rohelise investeerimise toetus on läinud õigesse kohta. Eesti Jõujaamade ja

Kaugkütte Ühingu poolt sõna võtnud Mati Meos nimetas uut katlamaja valgeks luigeks aleviku keskuses. Katlamaja linti lõikamas olid ka ehitaja Efipa juhataja Toomas Laur ja projekteerija

Arhitektibüroo RAF esindaja Peeter Liivandi.

Avamisel viibinud vallaelanikud küsisid, ega ometi hinda ei kavatseta tõsta, mispeale sai kinnitada, et hinda ei tõsteta Tabivere alevikus eelseisval kütteperioodil ja püütakse seda võimalusel isegi  angetada.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus