Haiged ei jää abita

Vastuseks Jõgeva linnapea püstitatud küsimustele teatan SA Jõgeva Haigla juhtkonna poolt järgmist. Ka meie peame rahulduma võimaliku streigi asjaoludest teadasaamisel põhiliselt Eesti pressist loetuga. Praeguseni ei ole arstide, õdede ega hooldustöötajate kutseorganisatsioonide esindajad streigi aegadest ja tingimustest haigla juhtkonnale ametlikult teatanud.
Muidugi on haigla juhtkond omalt poolt ka praegu võtnud ette mitmed meetmed vajaliku esma – ja vältimatu abi osutamise tagamiseks streigi ajal. Kindlustunde, et saame püstitatud eesmärkidega hakkama, annab meile kogemus sarnase abi osutamises juba pikema aja jooksul kõigil nädalavahetustel ja riiklikel pühadel, kus samuti perearstid ja ambulatoorsed eriarstid ei tööta. Oleme arvestanud võimaliku patsientide hulga tõusuga vastuvõtu osakonnas, selleks varunud rohkem meditsiinilisi vahendeid.
Töö ajal saab vastuvõtuosakonnast konsultatsiooni ka lastearstilt, ei jäeta vastu võtmata ühtegi rasedat ja traumahaiget. Pean siinkohal vajalikuks rõhutada, et streigi kahjude minimiseerimiseks on olulise tähtsusega ka linnaelanike tervisekäitumine, mille põhimõtete avalik selgitamine lähiajal oleks kindlasti vajalik. Seetõttu teen Teile ettepaneku avaliku koosoleku korraldamiseks linnaelanikele, et tutvustada haigla töökorraldust võimaliku streigi ajal, kiirabi toimimist, linnakodanike käitumise soovitavat korda jne. Koosolekust oleks vajalik osavõtt ka koolide, lasteaedade juhtkondadele, suuremate tööandjate esindajatele jne.


Peep Põdder
SA Jõgeva Haigla juhataja  

blog comments powered by Disqus