EVEA ettepanekud Eesti majandustervise parandamiseks

Me ei keskendu sellele, kes millise Exceli tabeli töötlusena saadi tulemuseks, et Eesti on hea ettevõtluskeskkond või et kuidas saab keegi öelda, et 600 PKC koondatavat töötajat on vähe, kui samal ajal üle Eesti kokku on koondatavate osakaal ca 2000 inimest.


Tööjõu viimane statistika näitab, et tööpuudus enam ei vähene. Seega uusi töökohti juurde ei looda. Vaatame seda, mida tuleb kiiremas korras ette võtta, et vältida 2007. aasta kriisi kordumist ning kuidas riik saab abistada ettevõtjaid töökohtade säilitamisel ning uute töökohtade loomisel.
Olulisim, millega valitsus peab hakkama kohe tegelema on tööjõumaksud. Kõik mõistavad, et ettevõtete sulgemine ei ole tingitud meie halvast ilmaolust vaid ikka seetõttu, et suur osa ettevõtte käibevahenditest kulub tööjõu maksude peale. See on olulisim takistus töökohtade säilitamisele ning uute töökohtade loomisele.
EVEA teeb ettepanekud rakendada järgnevad meetmed koheselt suurendamaks ettevõtete konkurentsivõimet ning peatamaks investorite lahkumine Eestist. Tegevusetus täna toob kindlasti kaasa uue majanduskriisi.
* Kaotada ära sotsiaalmaksu miinimumkohustuse nõue. Sellega muudame tööjõuturu oluliselt paindlikumaks ja aitame luua uusi töökohti.
* Tagada väikeettevõtetele juurdepääs kapitalile konkurentsvõimeliste intressimääradega. Aitame kaasa ettevõtte arengule.
 *Kehtestada krediidiasutustele viiviste maksimummäär ka ettevõtluslaenudele. Täna tihti kuritegeliku hõlptulu teenimine viivistelt takistab ettevõtlust.
* Vabastada miinimumpalk tulumaksust. See jätab inimestele rohkem raha kätte ning aitab elavdada siseturgu.

KERSTI KRACHT, EVEA president

blog comments powered by Disqus