Ettevõtluses on seis sant

Meie maakonnas on ettevõtteid, kes suudavad ka lihttöölistele maksta 1500 eurost kuupalka. Samas on neidki, kes isegi miinimumpalga maksmisega hätta jäävad, selgus hiljuti maavalitsuses peetud maksuameti seminaril. Meie osa Eesti maakondade maksutulust mooduistab kõigest 1,4 protsenti, mida on vähe.

Iga investeering peaks siia olema teretulnud, sest see annab ümbruskonna inimestele tööd. Jõgevamaal ei vaadata kahjuks paljudes kohtades kuigi hästi ühelegi ettevõtjale, kes tahab midagi muuta ja mõnd ettevõtet käivitada. Teisest maakonnast tulnu on sageli täiesti vastuvõetamatu. Eriti hullult ollakse vastu suurematele ettevõtmistele. Ja siis nutetakse, et tööd ei ole, palgad on väikesed ja peab kaugele sõitma… Muuta saame seda kõike ainult meie ise. Ja see muutus peab toimuma eelkõige meie suhtumises.

blog comments powered by Disqus