Ettevõtja peab tegutsema mitmel rindel

Viimastel aastatel on elu näidanud, et maal löövad edukalt läbi paindliku töökorraldusega ettevõtjad. Riskide hajutamine ning tootmine erinevates valdkondades suurendavad nende võimalusi stabiilselt areneda. Mitmel alal tegutsejaid mõjutavad vähem ka ootamatud seadusemuudatused ja inflatsioon.

Eelöeldut kinnitab tänases lehenumbris ka Härjanurmes tegutsev mitmekülgne ettevõtja Girt Kaarepere. Tema sõnul peab tänane väikeettevõtja majanduslikult vee peal püsimiseks maal mitme valdkonnaga tegelema ehk olema multifunktsionaalne. Nii pakub põllumees lisaks teraviljakasvatusele transpordi- ja metsaveoteenust, võtab kuivatada teiste põllumeeste vilja.

Kõik see tagab aastaringse stabiilse töö ja sissetuleku. Niisuguse võimekuse saavutamise eelduseks on aga mahukad investeeringud, et oleks võimalik nüüdisaegse tehnikaga metsa üles töötada ning veoteenust pakkuda. Uute masinate soetamisel on aga Eesti põllumehele jätkuvalt toeks Euroopa Liit. Brüsseli toetuseta oleks meil olukord ilmselt sootuks kesisem.

Kõige selle juures on vaja ka mitmel rindel tegutsevaid ja erinevate oskustega töömehi, kes on võimelised suvel vilja koristama ja talvel metsatöid tegema. Kui kõik need tingimused on täidetud, võib ettevõtja ennast ka maapiirkonnas turvaliselt tunda.

blog comments powered by Disqus