ETKI direktoriks saab veel kandideerida

Maaeluministeerium koos Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) teadusnõukoguga kuulutab uuesti välja avaliku konkursi Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktori ametikoha täitmiseks. Senise direktori Mati Koppeli tööleping lõpeb kevadel. Kandideerida saab 28. veebruarini.

Eesti Taimekasvatuse Instituut on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev, ministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mille eesmärk on toetada põllumajandustootmise tõhusust ja konkurentsivõimet, vähendada põllumajanduse keskkonnamõju ja aidata kaasa elurikkuse säilitamisele.

Kandidaadilt nõutakse kõrgharidust, teaduskraadi, üldteadmisi põllumajandusest ning teadus- ja arendustöö korraldusest, organisatoorse töö kogemust, väga head eesti ja head inglise keele oskust ning valdkonna õigusaktide tundmist. Avaldus tuleb esitada ETKI teadusnõukogu esimehe, samuti motivatsioonikiri, elulookirjeldus, tähtsamate teadustööde nimekiri ning oluliste dokumentide koopiad. Tööle asumise kuupäev on 20. aprill 2019. Direktoriga sõlmitakse tööleping kuni viieks aastaks.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus