Et pühad mööduksid ohutult

Pühadeaeg on lähenemas ja inimesed otsivad kappidest välja jõulutuled ja -kaunistused ning ka puutumata jäänud küünlad saavad taas laual särada. Seejuures tuleks kindlasti meeles pidada ohutust, et küünalde ja jõulutulede kasutamine oleks turvaline.


Kuigi esmapilgul võib küünalde ja jõulutulede kasutamine tunduda iseenesest mõistetav, siis paraku võivad inimestel alatihti minna peamised ohutusreeglid meelest. Oluline on aga turvalisust meeles pidada, sest eriti jõulukuul tahavad inimesed rahulikult pereringis aega veeta. Kui peamisi ohutusnõudeid jälgida, siis on võimalik õnnetusi vältida.

Päästeameti statistika kohaselt kasvas 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga tulekahjudes hukkunute arv. Aastal 2018 toimus 730 kodutulekahju ja tulekahjudes hukkus 50 inimest. Viiendikul juhtudest oli tulekahju põhjustajaks hooletus lahtise tule kasutamisel. See näitab, et tihtipeale saavad tulekahjud alguse lihtsamate ohutusreeglite rikkumisest. Selleks, et jõulukuu mööduks ohutult, toome välja mõned peamised nõuanded turvalisuse tagamiseks.

Ohutuse tagamine jõulutulede kasutamisel:

  • Kuiva kuusepuu ja elektritulede kombinatsioon võib olla surmav. Seega kasta järjepidevalt oma kuusepuud, et hoida seda niiskena.
  • Enne kui ühendad jõulutuled pistikusse, vaata üle, et tuledel poleks hargnevaid või katkiseid juhtmeid.
  • Jälgi aeg-ajalt, et pikendusjuhe üle ei kuumeneks. Juhul kui käega katsudes on pikendusjuhe kuum, siis võta jõulutuled pistikust välja. Ka välitingimustes võib pikendusjuhtme kasutamine olla ohtlik, sest pikendusjuhe võib muutuda niiskeks, mis toob endaga kaasa elektrilöögi ohu. Ohu vältimiseks kasuta välitingimustele mõeldud pikendusjuhet.
  • Kui soovid jõulutulede kaunistada õue või välisfassaadi, siis selleks on eraldi välitingimustele mõeldud jõulutuled. Jälgi pakendilt, kas tuled on mõeldud sise- või välitingimustesse.

Turvalisuse tagamine küünalde põletamisel:

  • Kodust lahkudes või enne magama jäämist kustuta põlevad küünlad. Ära jäta küünlaid tähelepanuta ega üksinda põlema.
  • Põleta küünlaid lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Paiguta küünlad kohta, kus neid ei saa ümber ajada.
  • Kui kustutad küünlaid, siis ära puhu leeki liiga kõvasti, sest nii tekivad sädemed, mis võivad toas ringi lennata ja tekitada tuleohtliku olukorra. Samuti võib kõvasti puhudes pritsida laiali küünlarasva. Probleemide vältimiseks võiks kasutada näiteks küünlaleegi kustutajat.
  • Ära põleta küünlaid kergesti süttivate esemete või materjalide juures. Ohtlik on paigutada põlevad küünlad näiteks kardinate, diivanite ja lauakatete juurde. Lisaks kasuta küünlaalust, mis on mittesüttivast materjalist. Mõtle ka tiku süütamisel enda ohutusele – hoia põlev tikk juustest ja lohvakatest riietest eemale.

*Allikana on kasutatud päästeameti nõuandeid.

MAARIKA MÜRK, Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus