Esimesse klassi astuvate laste vanemad võtsid järjekorda juba varahommikul

Olukorda pingestab lisaks kahe klassi nõudele veel asjaolu, et Riigikogu võttis eelmisel nädalal vastu seadusemuudatuse, mille järgi võib olla esimeses klassis senise 36 õpilase asemel vaid 24. See tähendab, et mõlemad Jõgeva koolid saavad tänavu vastu võtta maksimaalselt 48 uut õpilast. Kokku alustab Jõgeval tänavu kooliteed hinnanguliselt üle 90 lapse, kellest Jõgeva lapsi on umbes 75.

Vastuvõtt koolide esimestesse klassidesse käib põhimõttel, kes ees, see sees. Eelkõige tuleb vastu võtta Jõgeva linna lapsed, vabade kohtade olemasolul saavad koolid võtta õpilasi vastu ka väljastpoolt linna.

Oodatult on Jõgeva Gümnaasiumi tung tunduvalt suurem kui Jõgeva Ühisgümnaasiumi. Gümnaasiumi oli juba eile kella 8.45 laekunud 49 avaldust ja päeva lõpuks 58 avaldust. Mõned lapsevanemad olid enda sõnul tulnud järjekorda juba kella viiest. Natuke enne kella kaheksat oli koolimajas näha vähemalt kümmet murelikku lapsevanemat, kuid kuna mängureeglid olid teada, siis erilist paanikat ei puhkenud.

«Kuidas ma tean, kas mu laps on ikka kooli vastu võetud. Avaldusi pidi hakatama vastu võtma kella kaheksast, kuid kella seitsme ajal oli kuulda, nagu pandaks järjekorda kohti kinni,» oli üks lapsevanem mures.

Seda, et kedagi eelistatud oleks, ei kinnitanud küll miski. «Meil on elav järjekord ning alustasime avalduste blankettide jagamist tõesti natuke enne kella kaheksat, sest vanemad peavad ju tööle minema,» selgitas Taisto Liivandi ühele emale. Kuigi avaldusi oli juba enne kella laekunud planeeritust rohkem, soovitati vanematel avaldus ikkagi kirjutada, sest mitmed kiiremad olid Jõgeva linnast väljapool elavate laste vanemad. Kõik avaldused võetakse vastu ja vastuvõetute nimekiri avaldatakse mai alguses.

«Oleme mõelnud, miks gümnaasiumi on tung suurem kui ühisgümnaasiumisse. Üks põhjus on kindlasti see, et Jõgeva Gümnaasiumis õpivad paljude tänaste kooliminejate õed- vennad ning lapsevanemad tahavad oma lapsed panna ühte kooli. Samuti on gümnaasiumis riigieksamite tulemused paremad, kuigi vahe tuleb sisse alles keskkooli osas, vaatavad lapsevanemad ka seda,» arutles Jõgeva linna haridusspetsialist Erki Teder.

«Kool ei ole tahtnud lapsevanematele sellist probleemi valmistada. Kuna aga linnavalitsus rohkem kui kahte klassi ruumipuudusel avada ei luba, ei ole meil midagi teha. Oleme varasematel aastatel võtnud vastu kõik, kes meie kooli esimesse klassi tulla on tahtnud. Tänavu aga loeb ainult see, kes on kiirem,» rääkis Jõgeva Gümnaasiumi direktor Taisto Liivandi.

«Jõgeva Gümnaasiumis on juba praegu 33 klassikomplekti, mis on rohkem kui kunagi varem. Seetõttu seal üle kahe klassikomplekti avada ei saa,» rääkis Teder. Taisto Liivandi sõnul on kool sundseisus. Nad on linnalt taotlenud ruume, kuid ei ole neid saanud.

Erki Teder selgitas, et kindlasti suudetakse kahe kooli peale ära mahutada kõik Jõgeva linna lapsed ning tõenäoliselt ka mujalt tulevad lapsed. Ta möönis, et probleem võib siiski tekkida, kui esimesse klassi minejaid peaks olema plaanitust rohkem. Sellel juhul jäävad ukse taha need mujalt tulnud lapsed, kelle vanemad on avalduse esitanud kõige hiljem. Ka mujalt, peamiselt Jõgeva vallast Jõgeva koolide esimestesse klassidesse pürgivate laste kohta kehtib sama reegel: kes avalduse varem esitab, see koha ka saab.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus