Erna Retkel osaleb pea 30 võistkonda

Portugal, Rootsi, Saksamaa, Norra, T?ehhi, Taani, Soome on tulnud oma võistkondadega, Eestit on esindamas piirivalveameti,  Tapa Suurtükiväe grupi, politseiameti, KL Järva malev, KL Tallinna malev, Naiskodukaitse ja paljud teised võistkonnad.

Erna Retk lõpeb 11. augustil.

Erna grupp oli  luureüksus, mille moodustasid  Talvesõjast osavõtjad ja mis tegi 1941. aasta suvel dessandi Salmistusse, punaväe tagalasse, ja liikus edasi Kautlasse, kus pidas maha lahingu ülekaalukate vaenlase jõududega.

Erna taaselustati  1993 aasta suvel, kui huvilised läbisid taas luuregrupi teekonna ja moodustasid sõjalis-sportliku seltsi Erna. 1994 alustas selts Erna Retke korraldamisega, mis tänaseks on saanud maailma üheks pikemaks ja raskemaks militaarvõistluseks.

Tiina Säälik

blog comments powered by Disqus