Erivajadustega inimeste perepäev Palamusel

Mittetulundusühinguna tegutsev Jõgeva Puuetega Inimeste Koda (Jõgeva PIK) on katusorganisatsiooniks maakonna kümnele erivajadustega inimeste organisatsioonile. Sellesse kuuluvad kutsehaigete, vaegkuuljate, radikuliidi- ja reumahaigete, südamehaigete, diabeetikute, puuetega laste vanemate jt ühingud ning seltsid. Kuigi Jõgevamaal on üle 6000 puudega inimese, on Jõgeva PIKi juhatuse esimehe Luule Palmiste sõnul nende organisatsioonide nimekirjades praegu 584 liiget.

     “Käime külakorda ja teeme igal aastal mõne omavalitsusega koostööd, seekord Palamuse vallavalitsusega. Esimese ülemaakonnalise puuetega inimeste perepäeva pidasime Kasepääl, järgnesid Mustvee, Vaiatu ja Kassinurme. Erivajadustega inimestele on väga tähtis nii perekonna toetus kui ka omavaheline suhtlemine. Juba seegi on samm edasi, kui invaliidistunud inimene julgeb kodunt välja tulla ja tajub, et ta pole oma muredega üksi ja temast hoolitakse,” rääkis Luule Palmiste.

“Saame omasugustega kokku, vahetame muljeid ja mõtteid. Kuigi räägime maast ja ilmast, kisub jutt ikka tervise peale. Aga mis eriti hea, et need on igasuvised perekesksed üritused, kus pakutakse teadmisi ja meelelahutust ning leitakse ka lastele tegevust,” kiitis perepäevaline Avo koja ettevõtmisi.

Sellal, kui kuulati Eesti Puuetega Inimeste Fondi juhataja Genadi Vaheri ettekannet “Võrdsed võimalused puuetega inimeste standardreeglite ja EV seaduste alusel” ja Pärnumaa PIKi tegevdirektor Toomas Mihkelson tutvustas Agenda 22 kontseptsioone ning Pärnu ja Vändra valla näidete varal puuetega inimeste koja koostööd kohalike omavalitsustega, leidsid lapsed huvipakkuvat tegevust Palamuse lasteaias. Kuni lõunasöögini mängisid nendega Evelin ja Merilin Palmiste, Ene Kivi ja Kristel Kivioja. Kui maitsev supp söödud, jäi aega Paunvere vahel jalutamiseks ning Palamuse memmede ja naisrahvatantsurühma Paunvere Juuli, line-tantsijate ja gümnaasiumi neiduderühma esinemisi vaadata. Neile, kes said ja tahtsid, mängis tantsuks Kaarepere kapell. Perepäevalisi tervitama tulnud maavanem Aivar Kokk ja Palamuse vallavanem Urmas Astel mõistsid puuetega inimeste probleeme ja lubasid nende lahendamiseks oma abikätt. Nagu alati, oli perepäeval käigus eribussiliinid: üks Mustvee, teine Põltsamaa – Jõgeva marsruudil.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus