Erametsaomanikel võimalus saada toetust

Toetust on võimalik saada ka loodusõnnetuste või tulekahjude poolt kahjustatud metsale, noorendike raieks kuni 20 aasta vanustes puistutes.

Seda kõike võimaldab 3. märtsil 2006 põllumajandusministri poolt allkirjastatud määrus, kus on kirjas Eesti riikliku arengukava (RAK) meetme 3,7″Metsamajandus” toetuse saamise tingimused, nõuded ja kord.

Metsamajanduse toetusmeetme raames on planeeritud 2006. aastal vabariigis toetustena välja jagada ligikaudu 58 miljonit krooni. Meedet 3,7 finantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondist (EAGGF).

Taotlusi vastu võtta plaanib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 27. märtsist 21. aprillini (täpne vastuvõtuaeg sõltub meetme akrediteerimisest). Täpne aeg antakse PRIA poolt teada lähiajal.

Ühistute liikmed, kes on asjast huvitatud ? andke endast teada, kas ühistu esindajatele või Jõgevamaa erametsaomanike tugiisikule.

Annan teada ühistute esindajate telefonid:

MTÜ Põlismets – Virve Eres ? tel 77 64884
MTÜ Saare Valla Erametsaomanike Ühing – Aivar Lääne tel 5145543
MTÜ Palamuse Metsaselts – Ain Malm ? tel 5165817
Erametsaomanike tugiisik – Pille Mitt ? tel 5152635

Püüdke ise ka tutvuda meetmega, sest näiteks tehnika soetamisel peab olema omaosalus 50%, kuid metsa taastamisel ja noorendike hooldusel seda ei ole.

Kaaluge oma vajadused läbi ja andke endast teada, kuna projektide vormistamise tähtaeg on lühike.

Tugiisik Pille Mitt

blog comments powered by Disqus