Eraküte korraldab kaugkütte teemadel avaliku arutelu

Arutelu põhjuseks on teadmatus, mis hakkab Jõgeva soojamajanduses tulevikus toimuma, kas hakatakse massiliselt ehitama lokaalkatlamaju või suudetakse kaugküttesüsteem ka tulevikus töös hoida.

Energeetikaekspert Tõnu Rohumäe toob edasise osas neli arenguvarianti. Need on isevoolu teel toimuva arengu jätkumine, soojavarustussüsteemi plaanipärane ümberkujundamine, kaugküttepiirkonna kehtestamine või lepingu uuendamine Jõgeva linna ja Erakütte kui kaugkütteoperaatori vahel.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus