Endise Jõgeva linnaraamatukoguhoone võõrandamine lükati edasi

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil arutati endise Jõgeva linnaraamatukoguhoone võõrandamist. Siiani on seal tegutsemise vastu huvi üles näidanud nii pensionäride ühendus, aga ka puuetega inimeste koda.


Selle hoone ümber on teema keerelnud pikalt. Valutult ei läbinud see ka komisjone, kus arutelud läksid kohati päris tuliseks. Majanduskomisjonist hoone võõrandamine läbi ei tulnud, kaks liiget hääletasid poolt, kolm vastu, erapooletuks jäi üks ja ka hääletamata jättis üks liige.

Eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder nentis volikogu istungil, et hetkel on Jõgeva linnas neli objekti, mis on kasutuseta või jäävad kohe kasutuseta. „Kuigi Lai tänava raamatukoguhoone võiks olla heaks variandiks pensionäridele ja puuetega inimeste kojale, siis fakt on see, et kõiki neid me ülal pidada ei jõua. Tekkis arvamus, et Piiri tänava 1 hoone oleks valla seisukohalt vaadates meie kõige väärtuslikum ja uuem kinnisvara,“ ütles Põdder. Aga ei puuetega inimeste koda ega eakate ühendus seda meelt. Olukorra teeb seda segasemaks asjaolu, et endise Jõgeva põhikoolihoone krundi vastu on huvi üles näidanud Päästeamet.

Opositsioon tegi ettepaneku otsustamine edasi lükata kuni valla eelarve vastuvõtmiseni ehk jaanuarini. Selleks ajaks on vald saanud selgust Päästeameti plaanides ning arutatud on teemat ka laiemalt.

Hääletusel, millega taheti otsustamine edasi lükata. lagunes ka koalitsioon ning osa liikmetest tuli opositsiooni selja taha. Edasi lükkamise poolt hääletas 14 ja vastu 12 volikogu liiget.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus