Endine metskonna maja kasutusel elamuna

 

Viimasel Põltsamaa linnavolikogu istungil oli volikogule esitatud eelnõu Põltsamaa linna Ringtee tänava 1d kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneeringu maa kasutuse sihtotstarbe muutmine otsustuskorras.

Põltsamaa linnavalitsuse ehitusnõuniku Kersti Viggori sõnul puudutab see eelnõu kunagist metskonnale kuulunud maja, mis omal ajal ehitati ärihoonena. Metskond ei kasutanud seda hoonet pikemat aega ning alates käesoleva aasta maikuust on maja eraomandis ning kasutusel elamuna, kuid oli seni kõikides registrites kirjas ärimaana. Seetõttu tegi Kersti Viggor ettepaneku muuta hoone alune kinnistu sihtostarve ärimaast elamumaaks.

Planeeringuala suurus, kus see hoone asub, on neli hektarit, kuid hoone alune kinnistu moodustab sellest 2000 ruutmeetrit. Põltsamaa linnavolikogu liikmed toetasid Kersti Viggori  ettepanekut ning otsustasid muuta kõnealuse maa sihtotstarbe ärimaast elamumaaks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus