Enamus Põltsamaa ühisgümnaasiumist läks distantsõppele

Kõik Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpilased alates 5. klassist kuni 12. klassini on kogu käesoleva nädala kestel distantsõppel tulenevalt osade õpilaste hiljutisest nakatumisest koroonaviirusega. Enamikele õpilastele esimesest kuni neljanda klassini jätkub õppetöö tavapärases korras.


Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula andis pühapäeval kooli koduleheküljel teada, et seoses ühe koroonajuhtumi lisandumisega ning olukorras, kus terviseamet on kohustuslikus korras eneseisolatsiooni määranud 21 lähikontaktset õpetajat, kellest küll keegi pole õnneks viirusega nakatunud, on ühisgümnaasium konsulteerinud kohaliku omavalitsusega ning saanud terviseametilt loa uuteks otsusteks ja oma õppetöö ümber korraldanud.

Lähikontaktseid peaaegu sada

Eilsest 5. veebruarini on distantsõppel kõik Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpilased alates 5. klassist. Kontaktõpet jätkavad 1.–4. klass, väljaarvatud 3.b, 3.g, 2.g ja 2.c klass, kes on samuti distantsõppel kuni kolmapäevani. 6.b ja 7.a klassi kontaktõppele lubamine sõltub terviseameti otsusest.
„Kõik õpilased ja kooli töötajad, kelle terviseamet on isolatsiooni määranud, peavad järgima terviseameti antud juhiseid ja olema isolatsioonis määratud tähtajani või minema 10. kontaktijärgsel päeval testima,“ teatas Aimar Arula.
Põltsamaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Tiia Mikson selgitas, et 5., 6. ja 7. klassis on kokku neli koroonapositiivset õpilast.
„Kuna lähikontaktseid on kokku peaaegu sada, siis saime terviseametilt loa distantsõppele üle minekuks. Et nii lähikontaktsed õpetajad kui ka õpilased peavad viibima ajutiselt karantiinis, siis saigi võetud vastu niisugune otsus,“ lausus Tiia Mikson.
Distantsõppes jätkub õppetöö vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi soovitustele, lisas õppealajuhataja.
Haridus- ja teadusministeerium on muu hulgas öelnud järgmist:
„Olukorras, kus kontaktõpe on valitsuse otsusega taastatud, peab distantsõppele üleminek olema põhjendatud ning seda ei saa teha kergekäeliselt. Et saata näiteks kogu õppeasutus või suur osa õpilastest distantsõppele tervise ja turvalisuse kaitseks, peab olema vastav alus toodud kooli kodukorras. Sealjuures tuleb meeles pidada, et võimalikult kaua tuleks pakkuda kontaktõpet noorematele kooliastmetele, lõpuklasside õpilastele ning tuge vajavatele õppijatele.”
Tiia Miksoni sõnul järgmise nädala kohta veel midagi kindlat öelda ei saa, kuna pole veel teada, milline on olukord nakatumiste osas nädala lõpupoole ning kas ka 5.–12. klasside õpilasi võiks järgmisest nädalast taas kontaktõppele lubada.

Õpilased nõuandeid järgida ei taha

„Õppetöö toimub tunniplaani alusel, juhendatud õppena. Käivad veebitunnid ja juhendamine toimub Stuudiumi kaudu. Juhendatud õpe toimub vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi suunistele. Olemasolev õppetöö korraldus on ainult selleks nädalaks, reedel anname uue. Loodame, et selleks ajaks, kui veebruaris algab koolivaheaeg, saab kõik jälle kontrolli alla ja õppetöö jätkub traditsioonilisel moel,“ ütles Tiia Mikson.
„Oleme praegu küll natuke mures sellepärast, et õpilased pole väga altid järgima nõuandeid ja soovitusi mitte suhelda, mitte käia koos linnas jne. Terviseamet on kõiki lähikontaktseid personaalselt teavitanud ja saatnud kogu info, mis puudutab karantiinis olekut,“ lisas ta.
Mis puutub aga lähenevasse eksamiperioodi, siis ei usu Tiia Mikson, et nädalane distantsõpe või ka praegune olukord laiemalt mõjutaks kuidagi õpilaste valmistumist eesootavateks riigieksamiteks. Küll möönis ta, et möödunud aastal alanud koroonakriis mingil määral ikkagi mõjutab osade õpilaste koolilõpetamist. Nende jaoks, kes praegu on abituriendid ja koroonakriisi puhkedes 2020. aasta kevadel olid 8. või 11. klassi õpilased, on olnud üksjagu segadust õppetöö korralduses.
„Õpilaste õpioskused ja iseseisva töö oskused on ju erinevad. Ei saa öelda, et alanud ülemaailmne kriis ja pandeemia neid mingil määral ei oleks mõjutanud, aga loodame, et see mõju on olnud minimaalne,“ leidis Tiia Mikson.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus