Eksimus on sageli tõesem kui tõde.

Esmalt tahan selgeks rääkida oma parteilise kuuluvuse. Ants Paju arvamine mind Keskerakonda on väär. Olen volikokku kandideerinud Keskerakonna nimekirjas ja samas nende toetajaliige, kuid viimased viis aastat pole ma kuulunud mitte ühtegi parteisse.

Toetajaliikmetel ei ole määravat rolli parteide poliitiliste suundade ja tõekspidamiste kujundamisel. Keskerakonnaga koostööd tehes olen mõistmisele jõudnud, et nende tegevus on Jõgevamaa jaoks ergum ja alalhoidlikum nii mõnegi teise poliitilise partei tegevusest.

Sõnad ja teod tekitavad vastakaid tundeid

Minu isiku äramärkimist kogenud poliitikuna võtan tunnustusena. Ju olen 2,5-aastase volikogu töös osalemisega suutnud ?vanad tegijad? nende vaiksest olesklemisest üles äratada.

Maksumaksja raha sihipärase kasutamise eest võitlejana tekitavad Ants Paju sõnad ja teod minus vastakaid tundeid. Alla kaht aastat töötanud linnapeale ei ole lahkumiskompensatsiooni ette nähtud. Ants Pajul jäi Jõgeva linnapeana sellest tärminist puudu üks kuu. Volikogu ja koalitsioon otsustasid siiski 42 000 krooni lahkumiskompensatsiooni määrata. Selline summa on meie vaesuse juures suur raha ja tekibki vastuoluline tunne, miks siis Ants Paju sellest rahast ei loobunud.

Linn oleks saanud maksumaksjate hüvanguks mõne olulise töö ära teha.

Imestama paneb staadioni pseudomure. Võib-olla on see siiski mure selle pärast, et seda objekti ei saa parteiliselt enda arvele kanda. Arutelu staadioni küsimustes on olnud elav. Muidugi, kui osaleda arengu- ja majanduskomisjoni töös ainult 50-protsendilise kasuteguriga, siis saabki ju väita ? pole kuulnud, pole näinud.

2004. aasta lõpus tekkis isegi olukord, kus riik oli loobumas Jõgevale staadioni ehitamise toetamisest ning selleks ettenähtud 10 miljoni krooni suurune investeering oleks läinud mõnda teise maakonda. Kas Jõgeva linnale on ikka kasulik selline raha lihtsalt tuulde lasta?

Jalgratast pole vaja leiutada

Ja staadioni majandamine? Milleks leiutada jalgratast, kui see on naabritel olemas. Teeks enne erinevad variandid selgeks ja siis hakkaks kella lööma. Kui teised linnad ja maakonnad saavad sellega hakkama, kas oleme juba ette kõige saamatumad. Staadioni puudutav laenusumma on klausliga ?kuni?, st pole vaja kogu lubatud laenusummat kohe võtta.

Nõus olen spordihoone ?Virtus? kiire renoveerimise vajadusega. 2005. aasta tööde mahuks oli planeeritud 550 000 krooni. Selle raha ju spordihoone ka saab.

Aia tänava koolimaja on keeruline kompleks erinevatest probleemidest, mis on seotud staadioni, Piiri tänava internaadihoone, Jõgeva Gümnaasiumi tööõpetusmaja, linna esimestesse klassidesse minevate laste arvu kahanemise ja veel paljude muude küsimustega.

Püüaks need asjad põhjalikult selgeks saada, et hiljem ei peaks konstateerima ? tahtsime parimat, aga tuli välja nagu alati! Linnavalitsuses tegeldakse sellele keerulisele probleemidepuntrale parima võimaliku lahenduse otsimisega, kuid paraku võtab see aega.

Olen majandusliku kõrgharidusega ja oman rohkem kui 10-aastast kogemust ettevõtjana. Majandus on sama keeruline eluvaldkond kui iga teinegi. Ants Paju lihtsustatud lähenemine majandusküsimustele tekitab minus äratundmise nõukogudeaegsest patsiendist, kes diagnoosis haigust, määras ravimid ning õpetas veel arsti ravima. Hämmastavad võimed!

ANTS PRII,
Jõgeva linnavolikogu liige, arengu- ja majanduskomisjoni esimees

blog comments powered by Disqus