Ehitusfirma Normandia: eduka ehituse alus peitub eeltöös

SISUTURUNDUS

Tartu juurtega ja peamiselt Lõuna-Eestis toimetav ehitusfirma OÜ Normandia seadis tegevuse algusaastast alates eesmärgiks tegutseda, majandada ja mõelda nagu suurfirma, mis noorel juhtkonnal silma särama paneks. Tänaseks, mil tähistatakse firma kuuendat aastapäeva, ollakse vaatamata teele sattunud erinevatest keerukustest täidetud täie tõsidusega kõik enam kui 100 ehitustööd.

Ettevõtte jätkusuutlikkuse ja edu on taganud lapsepõlvest saati ühtehoidev, üksteist mõistev ja vajadusel peeglisse vaadata julgev juhtkond ning partneritega üheselt mõistetav kurss, võimalikult selged kokkulepped ja ehitustööde tegemise läbipaistvus.

„Kui ehituseelne eeltöö alates ehitusprojekti koostamisest on lonkav, siis pahatihti kandub see edasi ehitustööle. Ehitustegevus ei ole üksiküritamine, vaid meeskonnatöö, kus osalevad lisaks kliendile ja ehitajale veel osapoolte partnerid, projekteerijad, järelevalve jne. Kogu tiim peab ühise eesmärgi nimel pingutama ning olema osapoolte suhtes avatud ja mõistev,“ räägib ettevõtte ehitusjuht Priit Rebane.

Normandia jaoks on oluline dokumenteerida ehitamise tehnilised dokumendid ning tööde tegeliku tegemise ja kulgemise, nii et vastavalt töö iseloomule asjakohased dokumendid on alati olemas ning täidetud. Ehitustööde käigus täidetud ja üle antud ehitusdokumentatsiooniga on tellijal alati ülevaade tööde tegelikust tegemisest, kulgemisest, rahavoost ja kogu tehtud tööst. Rahavoogu sisaldavas dokumendis antakse põhjalik ülevaade alustamata, pooleliolevatest, lõpetatud, muudatus- ja lisatöödest ning neile tehtavatest kulutustest, et hoida klienti ebameeldivatest üllatustest.

Suurimaks rõõmuks on kliendid, kes soovivad leida turult usaldusväärset ehitajat ning seda ka ehitustöö välisest aspektist. Näiteks peab Normandia oluliseks inimestevahelisi mõistvaid suhteid juba ehitustööde eelses ehk läbirääkimiste faasis. Mõistev suhtumine üksteise, argumenteerivad osapooled, murede eskaleerimise asemele selle tunnistamine ja lahenduste otsimine jmt aitab nende hinnangul ehitustöö kulgemisele ja tulemusele olulisel määral kaasa.

Firma tugevus sõltub tema nõrgimast lülist

Ettevõtte strateegiajuhi Jaak Härma hinnangul on täiendav firma usaldusväärsuse määraja tema töötajad. Nii nõrk, kui on firma nõrgim lüli, on ka firma ja tema pakutav teenus. Sestap pöörab Normandia tähelepanu enese inimeste täiendusele mitte üksnes ehitustöö ja seal kasutavate materjalide aspektist, vaid ka projekti, finantside, meeskonna ja kõige muu ettevõtte edukaks toimimiseks vajalike juhtimisoskuste arendamisele ja täiendamisele. Firma juhtkonna moodustava endised klassikaaslased Priit ning Jaak. Priit tegeleb kõigega, mis on otseselt seotud ehitustegevusega. Jaak arendab ettevõtet igal muul tasandil tagamaks ettevõtte jätkusuutlikkus ning ehitusteenuse tase ja efektiivsus.

Ehitusfirma pakub ehitustöid ümberehituste ja uusehitiste näol, olles terviklikult rekonstrueerinud korterelamuid, renoveerinud tootmis-, büroo- ja kaubanduspindu, teostanud mitmesuguseid ehitus- ja remonttöid riigiasutustele ning ehitanud eramuid nii karpide kui ka „võtmed-kätte“ meetodil. Ehitusteenust ollakse võimelised pakkuma peale eesti ka inglise ja saksa keeles. Rebane tõdeb, et kuigi hakkama saadakse erineva keerukuse ja mahuga ehitustöödega, hinnatakse siiski iga uue ehitustöö eel oma pädevust ja võimekust ning jäädakse kahe jalaga maa peale.

„Ehitusteenuse näol teostame kogu vajaliku ehitustöö ning kanname vastutust nii ehituse ajal kui ka garantiiperioodil,“ kinnitab Härma. Täiendavalt annab ettevõte omale aru, et õnnetus ei hüüa tulles. Seetõttu maandatakse ehitustööde käigus tekkivaid varalisi riske läbi ehitus- ja paigaldustööde koguriskikindlustuse ning tööohutusele tähelepanu pööramine kuulub ettevõtte igapäevase tegevuse hulka.

Ettevõtte ehitus- ja juhtimiskvaliteedi arendamiseks ning parema teenuse pakkumiseks on Normandia koostanud klientidele tagasiside andmiseks küsimustiku, kus kiidetakse lahkelt ettevõtte töötajate ladusat suhtlemisoskust, avatust ja vastutulelikkust ning paindlikkust. Samuti konstruktiivset ja positiivset õhkkonda ning asjaolu, et kõik tellija küsimused saavad alati vastuse ja lahenduse ning ehitusfirma arvestab igati tellija soovidega. Härma seejuures tõdeb, et klientide tagasisidet soovituste näol võetakse tõsiselt. Mis saab olla parem, kui kuulata oma tänaste ja tulevaste klientide ettepanekuid, mida saab nende jaoks veel paremini teha?

blog comments powered by Disqus