Eesti Energia rajab Põltsamaale 7,9 km kaabelliine

Eesti Energia Jaotusvõrgu Tartu piirkonna Põltsamaa meistri Olav Valgu sõnul viiakse maakaablite paigaldamisega linna elektrivõrkude toitekindlus tunduvalt kõrgemale tasemele.

Valk rääkis veel, et uued kaabelliinid saavad alguse Põltsamaa alajaamast. Üks lõpeb Konesko tehase territooriumil Konesko alajaamas ja teine asendab õhuliine linna ühel senisel toitefiidril.

Põltsamaa jõe alla kaablit ei pandud. Jõest üleminekuks kasutatakse olemasoleva õhuliini maste. Teede ja tänavatega ristumisel kaabelliinitrassiga ei kaevatud liiklustrasse üles, vaid paigaldati kaabel nende alla nn kinnist kaevandamismeetodit kasutades.

Elamukruntide piiril kaabli- ja mõõtekapid

Palju töid tehakse kompleksselt. Näiteks paigaldati Kannikese tänava tarbijate toiteks 0,4 kV maakaabel koos Koneskosse mineva kaabliga. Uute tarbijate liitumiseks pannakse nende elamukruntide piirile kaabli- ja mõõtekapid.

Uute kaabelliinide rajamise käigus ehitati ka kaks uut alajaama, Lille ja Konesko. Ühtlasi muudetakse rekonstrueerimistööde käigus EPT, Nurme ja Poola alajaamade toiteskeeme.

Oktoobris teostati Eesti Energia tellimusel töid seoses Õnne tänava tarbijate ülevõtmisega AS Põltsamaa Felix toitelt.

Eesti Energia Jaotusvõrgu kommunikatsioonijuhi Kaie Saare andmetel jätkuvad tööd ka 2005. aastal. Siis paigaldatakse keskpinge maakaabel Vello ja Kulu alajaamade vahele ning likvideeritakse õhuliin Sõpruse pargi kohal. Sama projekti käigus rekonstrueeritakse Jõgeva maantee tarbijate elektrivarustus. Selle maksumuseks on ligi miljon krooni.

Jõgeva maantee äärde uus tänavavalgustus

Antud projekti käigus rekonstrueeritakse ka Jõgeva maantee tänavavalgustus. Viimast rahastab Põltsamaa linn.

Kaie Saare sõnul parandatakse niimoodi tegutsedes ka tuleval aastal linna toitevõrgu töökindlust. Samas kindlustatakse Sõpruse pargi puutumatus, sest kui õhuliin pargi kohalt kaob, ei pea seal edaspidi enam liini ohutuse huvides pargipuid kärpima ega maha võtma.

Sõpruse pargi rajas teatavasti endine Jõgeva linnapea, tegevsportlane, meediategelane ja poliitik Ants Paju.

Oluliselt paraneb ka ühe sissesõidutänava esteetiline välimus.

Olav Valgu andmetel on Põltsamaa linna Jõgeva maantee piirkonna elektrivarustuse rekonstrueerimise projekt juba valminud. Töödega alustatakse aga kevadel.

Eesti Energia Jaotusvõrgu kommunikatsioonijuht Kaie Saar teatas, et Põltsamaa linna elektrivarustuse töökindluse parandamine on Eesti Energia jaoks väga oluline. See töö on tõsiselt ette võetud ja Põltsamaale investeeritavad summad on õigustatud.

“Võrdluseks võib märkida nii palju, et 2004./2005. majandusaastal on Tartu võrgupiirkonna, mis hõlmab nii Tartu- kui ka Jõgevamaad, investeeringute suurus kokku 25 miljonit krooni, sealjuures kulub võrgu arendamisele 12 ja võrgu rekonstrueerimisele 13 miljonit krooni,” lisas ta.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus