Eenok Haameril täitus 55 aastat Mustvee kirikuõpetajana

Pühapäeval täitus teenekal vaimulikul ja ühiskonnategelasel  Eenok Haameril viiskümmend viis aastat tööle asumisest  EELK  Mustvee koguduse õpetajana. Pärast jumalateenistust meenutas Haamer senist tegevust hingekarjasena Mustvees ja teisteski Eestimaa paikades.

Esimese jutluse EELK Mustvee kirikus pidas Eenok Haamer 5. oktoobril 1963. Ta oli siis kahekümne kaheksa aastane.  „Tema ametisse asumisel kirikuõpetajana oli Mustvee koguduses 280 liiget. Nüüdseks on liikmete arv kasvanud kolmesajani ning püsima jäänud. Tegemist on  suuruselt kolmanda kogudusega Tartumaa praostkonnas. See tõestab  Eenok Haameri ja paikkonna elanikke vastastikust lugupidamist ja mõistmist,” rääkis EELK Mustvee koguduse juhatuse esimees Tiit Rosin.

„Eenok Haamer pöördub rahva poole  Eesti Vabariigi aastapäevade tähistamisel ja teistelgi pidulikel sündmustel nii Mustvees kui ka teistes paikades. Traditsiooniliselt süütab ta advendiküünlad Mustvees ja lähikonnas. Aastaid andis ta Mustvee gümnaasiumis usuõpetust,” lisas Rosin.

Aastast 1964 teenib õpetaja Haamer ka Lohusuu kogudust ja 1990. aastast Tartu Soome kogudust ja on aastast 2000  Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem. Eenok Haamer on Tartu Teoloogia Akadeemia asutaja ja emeriitrektor. Eesti taasiseseisvumisele aitas Haamer kaasa Eesti Kongressi liikmena Eesti Ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli nõunikuna üheksakümnendate aastate algul. Korduvalt on ta valitud Mustvee linnavolikogusse.

„83-aastane Eenok Haamer on tänaseni vaimuerk ja tegus, töötab palju, saab kutseid esinema mitmetele sündmustele. Kirikuelule ja kristlike väärtuste hoidmisele pühendub ka tema perekond. Abikaasa Eha Haamer on Mustvee kirikus organist, aastaid juhatas ta kirikukoori, praegu on selle koori laulja,” märkis Mustvee koguduse liige ja Mustvee vallavolikogu aseesimees Ülle Rosin. „Haamer aitab kaasa ka vastastikusele mõistmisele ja koostööle Peipsimaa erinevate koguduste vahel,  külastab jumalateenistusi erinevates pühakodades,” ütles ta.

  1. tööaasta tähistamisel EELK Mustvee koguduse õpetajana tänas Eenok Haamer tänaseid koguduse liikmeid ja meenutas hea sõnaga kõiki, kes on aidanud kaasa luterlike traditsioonide hoidmisele ja edendamisele Mustvees.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus