EAS-i juht külastas Jõgevamaad

Viljar Jaamu peab oluliseks, et inimestel oleksid head elamis- ja töötamisvõimalused kõikides Eesti piirkondades. EAS juht teatas kavatsusest selgitada välja omavalitsuste võimalused ja huvid turismi arendamisel. Tema sõnul on  EAS-i püüdluseks väiketööstuse arengu toetamine maakondades ja valdades.

“Tean, et mitmes piirkonnas elab inimesi, kes soovivad tegeleda töötleva tööstusega ja meie asutus peab sellele kaasa aitama. Nii areneb Eesti majandus tervikuna. Lugesin täna (neljapäeval ? toim.) Eesti Ekspressist Jüri Mõisa avaldusi, kus ta taas väitis, et väga paljud inimesed võiksid Tallinna elama ja tööle tulla. Mina selliste seisukohtadega ei nõustu. Riik peaks kaasa aitama pigem sellele, et inimestel oleks tegevust kogu Eestis ja tagama piirkondade tasakaalustatud arengu, et igal pool oleksid inimväärsed elamistingimused. Igaühel peab olema võimalus elada seal, kus ta on harjunud ja kus ta seda soovib.”

Jaamu märkis, et EAS-i üks töösuundi on turismi infrastruktuuri parandamine kogu Eestis. “Eesti turism on praegu üsnagi heal tasemel, meie riiki külastab näiteks kaks korda rohkem turiste kui Lätit või Peterburi. EAS saadab omavalitsustele lähiajal ankeedid, et saada infot, millisel määral ollakse valmis turiste vastu võtma ja missugust abi vajatakse riigilt turismi edendamiseks nii infrastruktuuride parandamise kui turistidele pakutavate teenuste täiendamiseks. Kohtumisel maavanem Aivar Koka ja SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus nõukogu liikmetega oli meeldiv kuulda, et Jõgevamaal on oma turismi arengukava. Samuti on igati teretulnud Jõgevamaa ajaloolise omapära ja väärtuste ning legendide kasutamine turismi arendamisel. Mõistagi soodustab turismi edendamist Jõgevamaa eriliselt kaunis loodus. Mõelda on tarvis, kuidas turistidele kaunis looduses meeldejäävat ja sisukat tegevust pakkuda, huvitavaid üritusi korraldada,” ütles EASi juht,  kes aastail 1997-2001 oli Eesti Turismifirmade Liidu asepresident. Viljar Jaamu avaldas  arvamust, et Jõgevamaa juhtidel-otsustajatel on terviklik pilt majanduskeskkonna arendamisest. “Siin teatakse, mida tahetakse, pole nii, et täna mõeldakse ühte moodi homme teisiti.” Jaamu lisas et EAS saab erinevate Eestimaa regioonide majanduskeskkonda stimuleerida ennekõike siis, kui piirkondades on aktiivsed inimesed, kel konkreetsed ja läbimõeldud plaanid ettevõtluse arendamiseks. “Loogika on selline, et tullakse meie juurde, tutvustatakse oma kavatsusi ja taotletakse abi eesmärkideni jõudmiseks.

Aktsiaseltsis Werol Tehased kohtus Viljar Jaamu juhatuse liikme Robert Närska ja tegevjuhi Enn Pajupuuga. “Tulen Weroliga kindlasti ka edaspidi tutvuma, et firmast ja selle probleemidest põhjalikum ülevaade saada,” ütles ta.           

“Koostöö EASi ja Jõgevamaa ettevõtjate, maavalitsuse, omavalitsuste ja teiste institutsioonide vahel on väga positiivne ja perspektiivikas ajal, mil EASi etteotsa on asunud uus juhtkond, kes suhtub väga mõistavalt ja toetavalt maapiirkondade probleemidesse,” märkis SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu liige, ettevõtja ja eksmaavanem Priit Saksing, kelle kutsel Viljar Jaamu  Jõgevamaad külastas.          

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus