Ealine diskrimineerimine tööturul toimib

Sellele viitab ka riigikontrolli aruanne, sest kolmveerand eelpensionäridest pidavat olema töötud. Eelpensionile jäämisel tuleb leppida väiksema pensioniga ja tegemist on hädasammuga.

Ealine diskrimineerimine tuleneb riigiametite ( sh valitsuseliikmete) komplekteerimisest. Kui prestiižikatele ametikohtadele panna lapseohtu noorukid, siis ei saagi teistsugust suhtumist oodata. Konkursse korraldavad inimesed kinnitavad (konfidentsiaalselt), et üle viiekümneste (harvad pole juhused, kui ka nooremate) avaldustesse ei süüvita, Lähtutakse vihjetest, mida töötajate otsijad esitavad.

Nii jäävadki kogenumate CVd tolmu koguma. Ümberõpe sellist lähenemist ei muudaks. Pensionieelikutest töötute ridades on hästi koolitatud ja kogemustega inimesi. CVsse sünniaasta märkimata jätmine suhtumist ei muudaks. Vanus tuletatakse hariduse omandamisest ja töökogemusest. Põhjused peituvad ühiskonnas domineerivates väärtushinnangutest. Nooremate alluvate eelistamine on taunitav, kuid mõistetav.

Et mitte üldsõnaliseks jääda, kirjutan maksu- ja tolliameti revidendi ametisse kandideerimisest. Tegemist on mõne aasta taguse revidentide komplekteerimise konkursiga. Nõudmiseks esitati majadusalane kõrgharidus ja ettevõtluskogemus. Otsiti revidente, kes mõistaksid ka ettevõtluse telgitaguseid.

Oman majandusalast kõrgharidust ja ettevõtluskogemust (vastasin esitatud nõdmistele), vanus aga 50+. Dokumendivoorust pääses edasi ca 30-40 kandidaati. Mina nende hulka ei sattunud. Konkurssi korraldajate esindaja selgitas, et osakonnajuhatajad valisid endale meelepäraseid inimesi. Olin üllatunud – minuga ei kohtutudki. Kuidas saab valida meelepäraseid inimesi nende hulgast, keda ei tunta, kellega pole isegi kohtutud.

Analoogseid näiteid on kümneid.  Mulle sümpatiseerib jaapanlaste lähenemine, kus elukorralduses domineerivad traditsioonid ja kogemused. Vanust peetakse vooruseks, mitte puuduseks. Kui on teada, et vanema sõna maksab, siis tekib vähem kiusatusi ja pettumusi. Noorelt karjääri tippu jõudmine viib stagnatsiooni. Uuringud näitavad, et kui töötada 5-7 aastat samal ametikohal, siis motivatsioon (efektiivsus) väheneb. Andekus ei sõltu east. Ametit ei omandata üksnes koolist, teadmisi kogutakse ka tööd tehes. Kogemused kinnitavad, et parimad (lojaalsemad, motiveeritumad, tulemuslikumad) töötajad on üle neljakümnesed mehed ja naised. Nooremad on isiklikus plaanis liiga ambitsioonikad, kes pikalt töökohal ei püsi. Tegeletakse kümne asjaga. Tööturul ei tohiks olla kohta ealisele diskrimineerimisele, vähemalt riigisektoris kindlasti mitte.

EUGEN VEGES

blog comments powered by Disqus