E-residentsus on maailmas Eesti kui digiriigi vapiloom

Kolmapäeval avaldas Riigikontroll e-residentsuse programmi tulemuslikkust hindava auditi. Seda lugedes on oluline meelde tuletada, miks e-residentsuse programm viis aastat tagasi ellu kutsuti.

RUTH ANNUS, siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja

E-residentsus on üks Eesti e-riigi programmidest, mille peamine eesmärk on tugevdada Eesti kui e-riigi kuvandit ja tõsta Eesti tuntust maailmas. Programmi tõelist tulemuslikkust tuleb vaadelda just selle ellukutsumise eesmärgist lähtuvalt.

Mida rohkem Eestist teatakse ja mida rohkemate inimeste jaoks on Eesti oluline, seda suurem on võimalus rääkida kaasa rahvusvahelises mastaabis ja kujundada edasisi arenguid maailmas. Just seetõttu ongi oluline e-residentsuse programmi kui terviku eesmärk soodustada Eesti majanduse, teaduse, hariduse ja kultuuri arengut, keskendumata seejuures iga konkreetse e-residendi panusele. Muidugi on e-residentsus Eestile oluline ja kasulik ka majanduslikust aspektist, kuid see ei ole peamine põhjus, miks meil on e-residentsuse programm.

E-residentsuse programm on olnud edukas

Eesti tuntuse tõstmisel ja meie digiriigi fännklubi kasvatamisel on e-residentsuse programm olnud edukas. Oleme saanud e-residentsusega aastate jooksul maailmas laia ja positiivset tähelepanu. Eestit teatakse ja me meie arvamusega arvestatakse. Julgen nimetada e-residentsust meie digiriigi vapiloomaks, kes on paljudele Eesti fännidele lemmikuks ja seegi on märk edust. Mul on ka hea meel, et riigikontroll tõi auditis välja, et lisaks innovatsiooni arendamisele on programm end ära tasunud ka otseseid tulusid ja kulusid arvestades. 2019. aasta lõpus olid e-residendid loonud Eestisse üle 1300 töökoha, mille töötajate keskmine palk oli Eesti keskmise palga suurusjärgus.

Vaatamata sellele, et riigikontrolli äsja avalikustatud auditis osundatakse ka puudustele, on riigikontrolör Janar Holm tõdenud: „E-residentsuse programm on üks näiteid selle kohta, et avalikus sektoris on võimalik luua ka maailma mastaabis midagi täiesti uut, innovaatilist. See nõuab tavapärasest erinevalt mõelda suutvaid eestvedajaid ning eestvedajate entusiasmi, mis vanade harjumuste, paragrahvide, rangete eelarvereeglite, riigihangete, audiitorite jms maailmas ei ole lihtne.“

E-residentsuse programmiga oleme teadlikult läinud uuenduste rada ning võtnud sellega ka suuremaid riske. Seda on positiivses mõttes märganud ka riigikontrolör, kes kirjutab auditi eessõnas: „Kindlam ja mugavam on riske mitte võtta. Aga Eesti vajab arenguks ja ühiskonna heaolu kasvatamiseks uusi ja originaalseid mõtteid ning algatusi. Ainult nii on võimalik murda läbi klaaslagedest või jõuda ka tegelikult järele neile, keda tahame riigina püüda. Olgu selleks kas siis Põhjamaad või Šveits.“

Riskide hindamine ja maandamine on prioriteet

Riigikontroll on auditis välja toonud riskid ja ettepanekud nende maandamiseks. Need ei ole meile üllatuseks – oleme neid riske teadvustanud ja neile lahendusi otsinud juba enne programmi algatamist. Innovaatiliste ja rahvusvahelist koostööd nõudvate lahenduste puhul toimub tulemuste saavutamine siiski sammhaaval ja see on ka põhjus, miks mõni risk ei ole auditi koostamise ajal veel parimal võimalikul moel maandatud.

Oleme programmi algusest saadik ja ka selle valmimise ajal töötanud auditis tõstatatud probleemidele lahenduste leidmisega. Programmi kasvades ja muutudes on vaja arvestada üha kiiremini muutuvat keskkonda, hinnata järjepidevalt riske ja kavandada asjakohaseid maandamismeetmeid. Nii on järjest olulisem ka e-residentide järelkontroll – kas iga e-residendi tegevus on ikka seaduslik ja kooskõlas Eesti riigi huvidega. E-residentsuse programmi järelkontroll toimib, kuid olemasolevat kontrolli saab ja tulebki efektiivsemaks muuta. Lisaks olemasolevatele järelkontrolli tööriistadele valmibki 2021. aastaks PPA ja SMITi koostöös järelkontrolli tööriista täiendus, mille üks osa on masspäringute tegemine. Seeläbi jõuame korraga võimalikult paljude inimeste kohta käiva informatsioonini ning saame võimalikest probleemsetest inimestest teada esimesel võimalusel.

E-residentsus areneb edasi

Eesti e-residentsuse programm on piloodiks maailmas. See on alles noor ettevõtmine – kõigest viis aastat. Uue ja innovaatilise loomisel tuleb arvestada, et ette võib tulla ka muresid ja raskusi, mida tuleb järjepidevalt lahendada. Vaadates e-residentsuse programmi viiele aastale tagasi ja töötades igapäevaselt programmi parima võimaliku tuleviku nimel, olen kindel, et e-residentsus kui Eesti digiriigi vapiloom on heas vormis ja toob Eestile ka edaspidi otsest majanduslikku kasu ja mis veelgi olulisem – aitab hoida Eesti mainet ja tuntust maailmas.

Artikkel on ilmunud siseturvalisuse blogis.

blog comments powered by Disqus