Persoon

 • 18.09.2008

  Schultz-Bertram uskus, et eestlastel on haritlastena tulevikku

   Homme tähistab Torma oma kodukandi kuulsuse, ühtaegu tuntud ja tundmatu Georg Julius von Schultz-Bertrami (4.10.1808 - 16.05.1875)  200. sünniaastapäeva. Üks homsetest esinejatest, Torma Põhikooli õpetaja, kodu-uurija Anne Schasmin oli nõus ajalookonverentsi ka lähemalt tutvustama.... Loe lähemalt
 • 13.09.2008

  Hea laps, seltsimees laps ja must lammas

  Leelo Tungal on kirjutanud nii lastele kui ka täiskasvanutele. Tema tänavu kevadel ilmunud raamat “Seltsimees laps ja suured inimesed” seisab õigupoolest kusagil laste- ja täiskasvanukirjanduse vahepeal. See on lugu Leelo Tungla enda lapsepõlvest, mida varjutas kooliõpetajast ema arreteerimine ja Siberisse saatmine. Vaatamata sellele saab "Seltsimees last” lugedes päris palju naerda.... Loe lähemalt
 • 11.09.2008

  Puudega lapse pere ees seisavad rasked valikud

    Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste on puuetega inimeste probleemidega kokku puutunud ka oma varasemates ametites: pensioniameti spetsialistina ning Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimehe ja tegevjuhina. Tema tänavu kevadel Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis kaitstud lõputöö kandis pealkirja "Pereplaneerimise valikuvõimalus tervisekahjustusega sündi(va)nud lapse puhul” ning pälvis erialaspetsialistidelt kõrge hinnangu.... Loe lähemalt
 • 6.09.2008

  Maila Talve: Mul ei ole lemmikpuud, nad kõik vahelduvad

   Maila Talve tuli Luuale Metsanduskooli tööle 1961. aastal, enda sõnul esialgu vaid üheksainsaks aastaks, aga on jäänud tänaseni.  ... Loe lähemalt
 • 4.09.2008

  Metsatarekese lastekodu peab homme sünnipäeva

    Homme peab Siimusti lastekodu Metsatareke oma sünnipäevapidu: see kunagisest laste turvakodust välja kasvanud asutus saab viieteistaastaseks. Lastekodu esimest juhatajat Silvi Moonti tsiteerides ütles praegune juhataja Marika Tekkel, et viieteistaastane lastekodu on nagu tüüpiline teismeline, kelle soovid ja unistused on tükk maad suuremad, kui vahendid ja võimalused lubavad, ning kes tahab olla parim ja silma paista. Hakatuseks saigi Marika Tekkelilt küsitud, kuidas teismeliseikka jõudnud lastekodus elatakse.... Loe lähemalt
 • 30.08.2008

  Kaire Kampus: Tulen koduvalda tagasi

   Kaire Kampus, kellest algaval õppeaastal saab Lustivere kooli direktor, on varem töötanud nii õpetajana kui ka juhatajana lasteaias ning viimati enam kui kaheksa aastat maavalitsuses lastekaitse peaspetsialistina. Uus amet tähendab talle ühtlasi koduvalda tagasitulekut.... Loe lähemalt
 • 28.08.2008

  Eve Pärnaste: ERSP ei teinud kompromisse

   Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei asutamisest on möödunud 20 aastat, Eesti Vabariigi taastamist ette kuulutanud seltskond on tänaseks laiali läinud. Tollane vaim elab inimestes ka täna, selgub jutuajamisel ühega vabadusvõitluse võtmeisikutest — Eve Pärnastega.   ... Loe lähemalt
 • 21.08.2008

  Haana Zuba: Ootame neid, kes on Luua Metsanduskooliga seotud

   Laupäeval tähistab Luua Metsanduskool oma 60. aastapäeva. Alljärgnev juubelijutt on aetud kooli  direktori Haana Zubaga. ... Loe lähemalt
 • 14.08.2008

  Kadri Liik: Sõda Gruusias on Venemaa naabritele uue ajastu algus

  Kaitseuuringute keskuse juhataja Kadri Liigi hinnangul on Venemaa sõja puhul Gruusia vastu tegemist sündmusega, mis kujutab endast uue ajastu algust sõltumata sellest, millega kõik lõppeda võib. Mõneti võiks Venemaa naabrite jaoks olukorda võrrelda ajastuga pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid.... Loe lähemalt
 • 9.08.2008

  Mae Juske: Unistused aitavad inimestel elada

    Hellenurme veskiemand Mae Juske mõjub oma muuseumiveski taustal kui ajaloost väljaastunu. “Ei ole see hüdroenergia mulle siin ilmas kõige tähtsam, kild killu haaval olen püüdnud veski ajalugu kokku korjata,” räägib arhitektuurimälestise omanik. ... Loe lähemalt