Arvamus

 • 12.04.2008

  Elamumaa on kohaliku elu võtmeküsimus

  Küsimustele vastab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi... Loe lähemalt
 • 12.04.2008

  23. august peab saama üle-euroopaliseks mälestuspäevaks

  Kaugeltki mitte kõik eurooplased ei mõista ka täna, kui üle kolmandiku EL liikmeskonnast moodustavad postkommunistlikud riigid, üht meie ajaloo kõige defineerivamat ajajärku. Nõukogude okupatsiooni või Varssavi pakti vasalliseisuse tähendus ei ole Eesti Euroopa Liitu kuulumise nelja aasta vältel eurooplastele päriselt kohale jõudnud.... Loe lähemalt
 • 10.04.2008

  Juhtkiri: Efektiivsus, ikka ainult efektiivsus

 • 10.04.2008

  Hoolimisest, sallivusest ja libahundijahist

 • 10.04.2008

  Riik peab toimima efektiivselt

  Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) peab vastutustundetuks populistlikke üleskutseid ja ootab riigilt läbikaalutud ja põhjendatud reageerimist majanduse jahenemisele. Riiki ei saa juhtida sama loogikaga nagu eraettevõtet, kus kokkuhoiuvõimaluste otsimist alustatakse tavaliselt palkade külmutamisest.... Loe lähemalt
 • 10.04.2008

  Maaettevõtjad saavad tasuta nõustamist

  Põllumajandus-Kaubanduskoda käivitas tasuta nõuande jagamise maaettevõtjatele. Tasuta nõustamine võimaldab seda kasutada laiemal ettevõtjate ringil ja ka neil huvilistel, kes veel pole ettevõtjad, kuid soovivad uurida enda võimalusi maaettevõtlusega alustamisel. Igale tootja probleemile lähenetakse individuaalselt.... Loe lähemalt
 • 8.04.2008

  Juhtkiri: Kakskümmend laureaati

 • 8.04.2008

  Viis müüti säästmisest

  Eesti Panga statistika kohaselt on Eesti inimeste hoiused pankades kasvanud viimase viie aastaga umbes kaks ja pool korda. Kasv on olnud suur, kuid siiski aeglasem, kui majanduseasjatundjad soovitaksid.Uurisime võimalike hoiustajate käest põhjusi, miks nad on seni säästmisest loobunud. Säästmisest teatakse üllatavalt vähe. Vastustest joonistus selgelt välja viis üldlevinud teesi, mis paraku paljuski tõele ei vasta.... Loe lähemalt
 • 8.04.2008

  Mida Vahtre tegelikult ütles?

  Poliitik peab sellega arvestama, et tema sõnum ei jõua alati kohale. Pikast jutust võidakse välja noppida üks riskantne detail ja sellega pööratakse sõnum pea peale. Midagi sellist käis mu peast läbi ka sel hetkel, kui Lauri Vahtre 17. märtsil oma kuulsa ja meisterlikult esitatud Riigikogu-kõne lõpetas. ... Loe lähemalt
 • 8.04.2008

  Kulu põletamine on keelatud!

  Päästeteenistus tuletab elanikkonnale taas meelde, et kulu põletamine on keelatud ning lõkete tegemisel tuleb hoolikalt täita  vastavaid tuleohutusnõudeid.... Loe lähemalt