Arvamus

 • 5.08.2008

  Teel turvalisema liikluskultuuri suunas

  Aasta tagasi tõrjusid mõned skeptikutest liiklusasjatundjad meedia vahendusel plaani liiklusjärelvalvet suurendada väidetega, et see ei anna tulemusi – liikluskultuur kujuneb ise aastatega ning tuleb oodata veel vähemalt viis kevadet, et liiklus muutuks ohutumaks.... Loe lähemalt
 • 5.08.2008

  Tervisesüsteem vajab tarku investeeringuid

  Tervis on iga inimese suurim varandus. Nii on ka iga riigi jaoks ülimalt oluline, et tema elanikud oleksid terved. Terved inimesed osalevad aktiivselt ühiskonna elus, käivad tööl, on rikkamad ja panustavad riigi kui terviku arengusse. Sellised küsimused olid päevakorras nii Tallinnas toimunud kõrgetasemelisel ministrite konverentsil kui ka valitsuses rahvastiku tervise arengukava heaks kiites.... Loe lähemalt
 • 5.08.2008

  See kõik on Eestil alles ees

  Paide kohtuniku kurikuulus otsus, millega hiljaaegu mõisteti tingimisi karistus noorele rallisportlasest rullnokale, kes sõitis surnuks kolm inimest, seejuures teadlikult liikluseeskirju rikkudes ja kuuldavasti ka oma noore ea kohta juba märkimisväärset seadusterikkumise registrit omades, muutub peatselt ilmselt vaid kergelt küsitavaks. Kahetsusväärselt ootab meie kohtusüsteemi varem või hiljem ees ametlikult piinamiseks mõeldud, kuid hiljuti Eesti politsei relvaarsenali võetud taser-relvaga toime pandud võimukuritarvituste tagajärgede hindamine.... Loe lähemalt
 • 2.08.2008

  Lastele rõõmu, pensionäridele meelehärmi

 • 2.08.2008

  Ka kasvavaid puid võib laasida

  Kasvavate puude laasimise all mõeldakse puutüvedelt  nii surnud kui ka elusate okste lõikamist puidu kvaliteediomaduste parandamise eesmärgil. Okste eemaldamisega soovitakse suurendada  puidu tihedust, vähendada keerdkasvu, tüve koondelisust ning oksakohtade arvu tüve alaosas.... Loe lähemalt
 • 2.08.2008

  Vooremaa esimene aasta

 • 2.08.2008

  Kuidas bensiinihinna tõus on Teie sõiduharjumusi mõjutanud?

 • 31.07.2008

  Roosilõhn ja pillihääled

 • 31.07.2008

  Eestlaste ostujõud läheneb Euroopa keskmisele?

  Viimastel nädalatel on hellitanud meie kõrvu kaks head uudist: meie elanike ostujõud läheneb jõudsalt ELi keskmisele ja meie maksukoormus on ELi madalaim.... Loe lähemalt
 • 31.07.2008

  Siin ei ole kala, sest on kormoran

  Kormoranide üha suurem arv näib nende rööveluviisi tõttu olevat probleemiks kalavarudele kõikjal Euroopas. Mõningate arvutuste kohaselt tarbivad kormoranid toiduks rohkem kala kui on Eesti sisevete ja rannikualade kalurite kalapüük kokku. Kormoranid kujutavad endast ohtu teatavate kalaliikide säilimisele ja tundlikule taimestikule Läänemere väikesaartel ning koguni rannikualade ja sisevete püügipiirkondade kalurite elatisallikatele.... Loe lähemalt