AS Palmako soovib oma Puhu tehast laiendada

Tallinna-Tartu maantee lähedus võib olla tööstusettevõttele ärieeliseks, kuid samas ka piiranguks. Nii on juhtunud Põltsamaa vallas Puhu ristis asuva puitmaju tootva ettevõttega Palmako AS, mille territooriumile sisenevad ja sealt väljuvad veokid ei meeldi eriti liikluse turvalisuse üle muret tundvale maanteeametile. Seepärast algatas ettevõte detailplaneeringu, millega muuhulgas plaanitakse luua turvalisem lahendus ligipääsuks Tallinna-Tartu maanteele.


Eelmisel neljapäeval toimunud Põltsamaa vallavolikogu koosolekul võeti vastu Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule. 

Planeeringuala paikneb Põltsamaa linnas, kinnistutel Jõgeva mnt 29, Jõgeva mnt 29d, Jõgeva mnt 31 ja Jõgeva mnt 31a ligikaudu 9,2 hektari suurusel alal. Dokumendist saab lugeda, et planeeritavale alale soovitakse ehitada tootmishooneid ja platse. Samuti soovitakse rajada uued juurdepääsuteed avalikele teedele.

Koostöös maanteeametiga leiti, et praegusest turvalisema ligipääsu saab tehasele rajada Põltsamaa Lustivere maantee kaudu, kasutades selleks Töökoja tee ja Kassi kinnistuid.

Kuna kõnealusel territooriumil asub Alastvere peakraav, siis tuli taotleda selle ehituskeeluvööndi vähendamist. Ka muudab detailplaneering senise Jõgeva mnt 31 kinnistu maakasutuse ärimaast tootmismaaks. Detailplaneering on saanud kooskõlastuse kõikidelt vajalikelt ametkondadelt.

Tegemist tulevikku suunatud planeeringuga

 AS Palmako esindaja kinnitusel kohe veel midagi ehitama ei hakata, pigem on tegu tulevikuplaanide ettevalmistamisega. Ettevõte andis teada, et vastavalt esitatud detailplaneeringule on neil lähitulevikus soov oma olemasolevat Puhu ristis asuvat tootmiskompleksi laiendada. Esialgse plaani kohaselt võiks saada juurde ehitatud kuni kaks tootmishoonet – üks kuni 4600 m2 ja teine 2900 m2. Samuti on vajadus juurde rajada kinnist laopinda, pikendades olemasolevat PVC halli 1400m2 ja ehitades juurde 3600m2. Lisaks on kinnistule planeeritud 540m3 veemahuti.

„Tootmise laiendamine annaks võimaluse rajada kinnistule ka uued juurdepääsuteed ja uue sõiduautode parkla Põltsamaa-Lustivere maantee poolt. See vähendaks liikluskoormust Tallinna-Tartu maanteel, kust praegu tootmishoonete juurde pääseb,“ vahendas Palmako kommunikatsioonijuht Ingrid Lamp ettevõtte plaane.

„Investeeringuga edasi liikumine ja reaalsete ehitustöödega alustamine sõltub suuresti turu- ja majanduskonjunktuurist. Ja loomulikult peab esitatud detailplaneering volikogu poolt enne ka kinnitatud ja kehtestatud saama.

Detailplaneering on tehtud ettevõtte pikaajalisi müügieesmärke ja järgmise viie aasta arenguvisiooni silmas pidades. Soovime arendada nii aiapuidu kui ka tehasemaja tootmismahte. Esialgu keskendume eelkõige aiatoodete mahu kasvatamisele.“

Laiendus loob piirkonda uusi töökohti

Palmako Puhu tehases toodetakse aiamaju, laste mängumaju, aiapiirdeid ja aiaelemente, puidust aiamööblit ning ka eelmainitud toodete komponente, muu hulgas aiamajade aknaid ja uksi. Suurenevad mahud vajavad ka suuremat tootmispinda. Kohalikele elanikele tähendab laienev tootmine kindlasti täiendavaid töökohti kodu lähedal. Lisaks hoonetele investeerib Palmako järjepidevalt ka tootmise automatiseerimisse, tootearendusse, tööohutusse ja töökeskkonda.

Volikogus vastu võetud detailplaneering on avalikuks aruteluks väljas ajavahemikus 16. detsembrist 2019 kuni 16. jaanuarini 2020. Kõik, kellel on selle kohta oma mõtteid või ettepanekuid, peavad need esitama vallavalitsusele hiljemalt uue aasta 20. jaanuariks. Siis saab neid 23. jaanuaril toimuval avaliku arutelu koosolekul ka ühiselt läbi arutada.

Loodetavasti osaleb sellel arutelul rohkem kodanikke kui eelmisel, 2018. aasta maikuus toimunud sama teemat puudutanud arutelul. Siis ei saabunud koosolekule Palmako esindaja sõnul mitte ühtki vallakodanikku.

AS Palmako on Eesti juhtiv freesprussist aiamajade, liimpuidu, ümarfreesitud ja süvaimmutatud puittoodete tootja ja turustaja. Lisaks kuuluvad Palmako tootevalikusse veel puitkarkasskonstruktsiooniga elumajad ning küttegraanulid. Ettevõtte neljas tehases valmib üle 51 000 puitmaja, ligi 27 000 m3 liimpuittooteid, üle 24 000 m3 süvaimmutatud aiatooteid ning 46 000 tonni graanuleid aastas, mis turustatakse laialdase edasimüüjate võrgustiku kaudu peamiselt Euroopas.

AS Palmako kuulub Eesti suurimasse puidu- ja metsatööstuskontserni Lemeks Grupp.

MERIKE KASK

blog comments powered by Disqus