Ametiühingud ei nõustu sotsiaalministri teerulli-taktikaga

 Nii Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) kui Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO soovivad näha riikliku lepitaja kohal inimest, kel oleks tööandjana praktiline kogemus kollektiivsete töösuhete valdkonnas.

Ametiühingud teatasid juba juuni lõpus, et ootavad Tööandjate Keskliidu volikogult uut kandidaati. Augustis jäi Tööandjate Keskliidu (ETTK) volikogu ära, kuid ETTK on teatanud, et 27. septembril on volikogu päevakorras ka riikliku lepitaja teema. ?Seda kõike räägiti eelmisel nädalal ka sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel,? rõhutas Taliga. ?On enam kui kummaline, et sotsiaalministrit ei huvita tööandjate volikogu vastus ametiühingute juhtorganitele ning on arusaamatu, miks minister ei malda ära oodata isegi 27. septembrit ja forsseerib igati lepitaja ametissenimetamist.?

Ministri praegune kiirustamine on seda hämmastavam, et käimas pole ühtegi põletavat töötüli, mille lahendamise vajadust võiks taolisele rabistamisele ettekäändeks tuua.

EAKLi hinnangul näitab sotsiaalminister taolise käitumisega, et ta ei austa tööturu osapooli. ?Minister ei vaevu isegi põhjendama, miks ta toetab tööandjate ettepanekut, ega suvatse arvestada ametiühingute seisukohaga,? nentis Taliga. ?Tõsiasi, et sotsiaalminister ei püüagi konsensust otsida, sunnib paratamatult küsima, kas pole tegemist poliitilise kokkumänguga tööandjate ja valitsuse vahel.?

2001. aastal leppisid tööturu kolm osapoolt ? ametiühingud, tööandjad ja valitsus ? kokku, et kandidaadi riikliku kohale esitavad ametiühingud ja tööandjad kordamööda. ?Kokkuleppe esimene punkt ütleb selgesõnaliselt, et ametissenimetamine toimub kolmepoolse kokkuleppega ? see tähendab, et kandidaat peab saama kõigi osapoolte heakskiidu,? märkis EAKLi esimees. ?Kui sotsiaalminister loeb lepet valikuliselt ja püüab rakendada teerulli-taktikat, on sellel mingi varjatud põhjus.?

Eelmise riikliku lepitaja Raivo Paavo ametiaeg ? kolm aastat ? sai täis 10. juunil. Eesti Tööandjate Keskliit pakkus juunis kandidaadiks praeguse Pärnu abilinnapea, Keskerakonda kuuluva juristiharidusega Margus Tammekivi.

SIIRI REBANE,
EAKLi infojuht

blog comments powered by Disqus