Algab omavalitsuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse toetusprojektide elluviimine

Riik toetab haldusreformijärgsete omavalitsuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmist. Värskelt toimunud taotlusvoor kuulutati välja eelmise aasta sügisel, kokku laekus 28 projekti, millest 14 said positiivse otsuse. Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot ja toetuste suurused jäävad vahemikku 8500 kuni 25 000 eurot.

„Meie eesmärk on muuhulgas toetada omavalitsuste maakondlikku, regionaalset ja üleriigilist koostööd,“ ütles rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv.

„Toetust sai küsida ka omavalitsusüksuse sisekontrollisüsteemi ning avatud ja kaasava valitsemise põhimõtete rakendamiseks. Toetus võimaldab mitmetel ühinenud omavalitsustel jätkata haldusreformi käigus moodustatud uue organisatsiooni edasiarendamist.“

Jõgevamaa paraku toetust ei saanud.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus