Aivar Kokk nimetati ühehäälselt NIB kontrollkomiteesse

Jõgeva- ja Tartumaalt riigikogusse valitud majandustegelane ja poliitik Aivar Kokk jätkab tegevust Põhjamaade investeerimispanga (NIB) kontrollkomitees. Riigikogu täiskogu nimetas rahanduskomisjoni ettepanekul 89 saadiku poolthäälega (vastu ja erapooletuid polnud) Põhjamaade investeerimispanga kontrollkomitee Eesti esindajaks riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka (Isamaa).


„Kontrollkomitee vastutab panga raamatupidamisdokumentide auditeerimise eest ning esitab panga nõukogule iga-aastase audiitori järeldusotsuse. Kontrollkomitee koosneb kümnest liikmest, kes nimetatakse ametisse kuni kaheks aastaks,” selgitas Kokk. Tema teine ametiaeg kestab 2020. aasta 1. juunist kuni 2022. aasta 31. maini.
„Põhjamaade Nõukogu ning Eesti, Läti ja Leedu parlament nimetavad igast riigist ühe liikme. Panga juhatajate nõukogu nimetab ametisse kaks liiget, kes täidavad komitee juhatuse esimehe ja aseesimehe ülesandeid. Komitee esimehe ja aseesimehe asetäitja kohta täidavad rotatsiooni korras kordamööda liikmesriikide esindajad,” lisas Kokk. Panga peakontor asub Helsingis.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus