Aino Kallas täna

Kutsume kõiki kirjandushuvilisi üles kirjutama oma lugemiskogemusest ning suhtest Aino Kallasesse ja tema loomingusse. Võite kirjutada näiteks sellest, missugune tekst on
teid eriliselt puudutanud või missugune ärritanud, mida Aino Kallas teile tähendab, kuidas ja millal olete tema loominguga tutvunud ning milliseid tundeid tema tekstid teis on tekitanud.

Isiklike mälestuste ja mõtiskluste vorm ja stiil on vabad. Ootame nii katkendeid, kirju, visandeid, kommentaare, esseesid, ülevaateid, päevikukatkeid kui ka luuletusi. Igas vanuses lugejate tekstid, iga mälestus, mälukild ja kogemus on olulised! Teksti maksimaalne pikkus on kaheksa lehekülge.

Tekstid palume saata hiljemalt 9. novembriks 2007 aadressil:
Soome Instituut, Vanemuise 19, 51014 Tartu või e-posti aadressil tartu@finst.ee.
Palume lisada järgmised andmed: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, sünniaasta, haridus ja amet. Soovi korral võib kirjutada varjunime all.

Kirjutised antakse üle Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivile. Osa neist avaldatakse 2008. aastal Soomes ilmuvas Aino Kallase 130. sünniaastapäevale pühendatud kogumikus.

Aino Kallase Selts on asutatud 2006. aasta septembris. Selts uurib ja tutvustab soome-eesti kirjaniku Aino Kallase (1878-1956, sünd Krohn) elu ja loomingut. Seltsi laiemas huvialas on kirjutavad naised 20. sajandi alguse soome kultuuris.

JÄRVI LIPASTI,
Soome Instituudi kultuurisekretär

blog comments powered by Disqus