Aineolümpiaadidel silma paistnud koolinoored käisid Olustveres preemiareisil

Jõgeva maavalitsus ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liit korraldasid aineolümpiaadidel silmapaistvalt edukalt osalenud Jõgevamaa kooliõpilastele õppereisi Suure-Jaani valda Olustverre. Sõiduga tänati ja tunnustati tublisid koolinoori.

Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna haridusnõuniku Heiki Sildniku sõnul kutsuti tänuõppreisile viiskümmend üheksa õpilast. “Tunnustuse pälvinute hulgas oli maakondlike olümpiaadide esikoha võitnuid ja ka neid, kes pääsesid edasi olümpiaadide vabariiklikesse voorudesse. Olümpiaadid on erineva ülesehituse ja süsteemiga. Nii saavad mõnikord vabariiklikus voorus osaleda ka maakonnas teiseks, kolmandaks või neljandaks tulnud õpilased,” selgitas Sildnik.  

Ärge kaotage sidet kodupaigaga

Olustveres tutvuti sealse mõisahoonega, selle pargiga ning töötubadega, kus õpitakse mitmesuguseid käsitööoskusi. Ringkäigu lõpus pöördus aineolümpiaadidel väärikalt esinenud neidude ja noormeeste poole Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev, kes toonitas, et Jõgevamaal on märkimisväärselt palju teadmishimulisi ja nutikaid õpilasi, kes on ühes või teises õppeaines töökuse ja võimekusega ning elukutsele pühendunud õpetajate kaasabil silmapaistvate tulemusteni jõudnud.

“On oluline, et silmaringi avardamine jätkuks ja veelgi põhjalikumaks muutuks. Väga tervitatav, kui selle nimel minnakse tulevikus ennast täiendama laia maailma, kuid samas hoitakse sidet ka praeguse kodupaigaga ja ehk leitakse siin rakendust omal erialal,” rääkis maavanem. Jõgevamaa koolinoorsoo vaimueliiti tervitas ka Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Enn Kurg. Maakonna ja omavalitsusliidu juht andsid aineolümpiaadidel silma paistnud kooliõpilastele üle tänukirjad.

“Olümpiaadidel osalemine annab kogemusi ja parandab keskendusmisvõimet,” ütles Põltsamaa ühisgümnaasiumi kaheksanda klassi õpilane Keilin Turjakas, kes võitis maakonnas esikoha füüsikas, kutsuti lõppvooru emakeeles ja matemaatikas ning huvipäevale matemaatikas, keemias ja vene keeles. 

Olümpiaadiks tuleb tublisti juurde õppida

Jõgeva põhikooli üheksanda klassi õpilane Anita Maasalu võitis esikoha maakondlikul bioloogiaolümpiaadil. “Osalesin ka bioloogiaolümpiaadi üleriigilises voorus, mis peeti Põlvamaal Taevaskojas,” lausus Anita ja lisas, et bioloogias on ta iseäranis tugev just teoreetilistes teadmistes. Vabariiklikus voorus sai Anita I järgu diplomi.

“Anita Maasalu märkimisväärselt tugevateks külgedeks on loogiline mõtlemine, aga ka andekus ja töökus, mis on olümpiaadidel edukaks osalemiseks võrdselt olulised,” ütles Jõgeva põhikooli bioloogiaõpetaja Silja Võsaste. Teise koha võitis Anita Maasalu Jõgevamaal ajaloos (lõppvoorus 3. -5. koha jagamine), füüsikas ja emakeeles, ning kolmanda koha geograafias, kus samuti kutsutud lõppvooru.

Jõgeva põhikooli õpilastest oli olümpiaadidel mitmel alal  võidukas ka Sandra Võsaste, kes on saanud esikoha emakeeles (lõppvoorus viies koht), ajaloos (lõppvoorus seitsmes koht), geograafias, kus samuti kutsuti lõppvooru, ning tuli teiseks keemias ja bioloogias.

“Aineolümpiaadidel aitab hästi hakkama saada tähelepanelikkus koolitundides. Mõistagi on tarvis oma teadmisi ka kodus iseseisvalt põhjalikult täiendada,” ütles Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi kaheksanda klassi õpilane Ingel Liis Hedgren Haljas, kes sai maakonnas esikoha geograafias ja inimeseõpetuses, kolmanda koha bioloogias ning matemaatikas jagas kolmandat-neljandat kohta. “Olümpiaadideks valmistumisega mul vaba aega just oluliselt vähemaks ei jää, mõnest ettevõtmisest pean aga siiski loobuma,” ütles tüdruk,  kelle üheks hobiks on matkamine.

Jõgeva maavalitsuse ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu traditsioon aineolümpiaadidel silma paistnud kooliõpilastele tänuõppereis korraldada sai alguse möödunud aastal, kui toimus ekskursioon Tartusse Ahhaa keskusse.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus