Aidu lapsed käisid vallamajas kodanikuõpetuse tunnis

Õppeaasta kolmandal veerandil, kui neljanda klassi kodanikuõpetusega jõutakse valitsemise, demokraatia jms käsitlemise juurde, on õpetaja Urve Minajev organiseerinud lastele igal aastal tunni Pajusi vallamajas, et valla juhtimiskorralduse ja struktuuriga lähemalt tutvuda. Nagu ikka, viib siis tunni läbi vallavanem. Nii oli ka tänavu.

Kõigepealt kogunesid lapsed koos õpetajaga vallavanema kabinetti, kus vallavanem Reet Alev andis ülevaate vallavalitsuse tööst, tutvustas mitmesuguseid alusdokumente ning selgitas, kuidas käib valla eelarve koostamine ning mismoodi valla rahasid kulutatakse. Kuigi eelarve mahud võivad selles vanuses lastele tunduda kujuteldamatult suured, saadi siiski ettekujutus sellest, millest eelarve koosneb ja kui palju inimesi selle koostamisega tegelevad ning mitmete erinevate asjadega seejuures arvestada tarvis on.

Seejärel käisid lapsed läbi kõik vallamaja kabinetid, kus ametnikud selgitasid neile oma tööülesandeid. Koos maakorraldajaga uuriti ühtlasi suurelt kaardilt järele, kus täpselt kellegi kodutalu asub, registripidaja juures saadi näha oma perekaarte jne. Volikogu saalis lubati lastel vallavolikogu esimehe haamriga koputada ja tema toolil istuda.

Kuigi pärast neljanda klassi lõpetamist hakkavad Aidu kooli lapsed enamasti kodust kaugemates koolides käima, jäävad nende kodud ikkagi samasse ning otsene side vallaga alles. “Eks me siis tahamegi neile rääkida nende kodukohast ja anda teada, et ka nemad on vallakodanikud ning meie siin vallas oleme olemas kõikide valla elanike jaoks,” ütles Reet Alev.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus