Aia tänav Jõgeval on liiklemiseks avatud

Aia tänavale paigaldatud uueks asfaltkatte pikkuseks alates Laia tänava ristist kuni majani Aia 36 on 320 meetrit. Sealjuures on uue katte saanud kogu ristmik ja kõnniteed. Mürataseme vähendamisele aitab kaasa ka kvaliteetne ja peeneteralisest segust valmistatud asfaltbetoonkate.

2,36 miljonit maksva tänavateristi rekonstrueerimistööd lõpevad lepingu järgi 6. detsembril.

Ristmik laiem ja avaram

?Praegu tegeldakse liikluskorraldusega nagu liiklus- ja teekattemärgid. Kõnnitee servadele veetakse mulda ning ehitatakse valmis kogu muldkeha. Sõidu- ja kõnnitee ning kõnnitee ja haljasala vahele jäävatele ribadele pannakse kasvumuld ning külvatakse muru,? rääkis Jõgeva Linnavara juhataja Heino Puide.

Risti valmimisega lahendati ära ka sadevete äravool ja liiklusohutuse probleemid. Heino Puide sõnul on uus ristmik tunduvalt laiem ja avaram. Selle igasse harusse on parem- või vasakpöörde sooritajate jaoks ehitatud 60-70 meetri pikkused lisarajad. Liikluse suunamiseks ja jalakäijate kaitseks on kõikidesse suundadesse ehitatud ka liiklussaared.

Ristteed ületav sõiduk peab kiiruse maha võtma, sest muidu põrutab ta vastas asuvale jalakäijate liiklussaarele.

Liiklustiheduseks 720 autot tunnis

Enne ristmiku projekteerimist viidi hommikusel tipptunnil läbi lühiajaline liiklusloendus. Selle järgi läbib tipptunnil ristmikku 476 autot. 2024. aastaks prognoositakse samas kohas liiklustiheduseks 720 autot. Uue ristmiku projekteeris FIE Teeprojektid Tiit Korn.

Enne renoveerimist oli Aia tänaval sõidu- ja kõnniteede olukord väga halb. Asfalt oli tihedasti võrkpragusid täis ja väga ebaühtlase profiiliga.

AS Siimel renoveeris suvel Aia tänaval enam kui kahe miljoni krooni eest vee- ja kanalisatsioonitrasse, seda alates Laia tänava ristist kuni majani number 38.

Et Aia ja Piiri tänava ristmikule paigaldatud uus asfalt ei katnud ära uusi trasse, siis pandi ka väljapoole uut ristmikku jäänud trasside suvistele kaevejälgedele uus kate.

Raivo Sihver

blog comments powered by Disqus