Adven kavandab Põltsamaale uut katlamaja

Viimase Põltsamaa vallavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud eelnõuna Põltsamaa linnas Välja tänav 4, 6 ja Jõgeva maantee1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine, mille volikogu heaks kiitis.


Planeeringu kohaselt lammutatakse praegu Välja t. 4 kinnistul E-Piim territooriumil paiknev Adven Eesti AS katlamaja ning selle asemele ehitatakse uus katlamaja Välja tänav 6 kinnistule. Olemasolev katlamaja on vajalik E-Piima tootmistegevuseks, samuti saavad sealt soojusenergiat kesklinna piirkonna korterelamud ning asutused-ettevõtted.

Adven Eesti AS tegevjuht Urmo Heinam lausus, et 2016. aastal olemasolevat katlamaja küll natuke uuendati ja seetõttu uue ehitamisega veel nö. tuli takus ei ole. Kuid praegu on veel võimalus taotleda EL-i toetusi katlamaja rajamiseks, et olla valmis pikaajalisteks lahendusteks soojusenergia tootmisel ning arvestada seejuures ka E-Piima tootmistegevusega. Ehkki E-Piim kavandab Paidesse suure võimsusega tänapäevast juustutootmist, on ettevõtte juhid soojusenergia tootjatele kinnitanud, et ka e-Piima tootmistegevus Põltsamaal jätkub.

Urmo Heinami sõnul Adven uue katlamaja ehitamisega Põltsamaale ei kiirusta, et jõuda selgusele, mil määral E-Piima tootmistegevus Põltsamaalt Paidesse ümber kolitakse ning millises mahus Põltsamaa tootmine jätkub. Kokkuleppele on jõutud selles, et uus katlamaja võiks asuda endiselt E-Piima territooriumil, aga teises asukohas. Heinami sõnul on Adveni eesmärk esitada järgmisel kevadel taotlus EL-lt toetuse taotlemiseks.

„Nii saab selle investeeringu tarbijatele võimalikult soodsalt tehtud. Loodame, et järgmise aasta teises pooles saab uue katlamaja ehitamisega alustada. Hetkel on meil piisav soojusenergia tootmisvõimsus olemas, samas tuleb katlamaja vanust arvestades see investeering lähiajal nagunii teha,“ rääkis Adven Eesti tegevjuht.

Plaanis on ehitada uus katlamaja E-Piima sissepääsule lähemale, et puiduhaket vedavatel masinatel oleks seal lihtsam liigelda. Vaatamata sellele, et E-Piimani ulatub ka maagaasi trass, on Adven Eesti AS võtnud selge suuna puiduhakke kasutamisele.

Viimase kolme aasta jooksul on pea kümmekond Adven-i katlamaja viidud maagaasilt puiduhakkele. Põhjuseks on puiduhakke oluliselt soodsam hind. Pealegi on maagaasi hinnakõikumised lubamatult suured, mis tekitab liigset ebastabiilsust ja ettearvamatust. Põltsamaal on soojusenergia hind olnud üsna soodne võrreldes mitmete teiste piirkondadega tänu sellele, et kütusena on kasutatud puiduhaket. Talviste tipphetkede jaoks jääb ka maagaasi kasutamise võimalus alles.

„Me eeldame, et uus katlamaja suudab soojusenergiat toota 20-30 aastat. Põltsamaal aitab hinda soodsana hoida fakt, et soojusenergiat tarbib nii E-Piim tootmine kui ka linna korterelamud ning asutused-ettevõtted. Loodame, et E-Piim jätkab soojusenergia tarbimist olulises mahus ka tulevikus. Olemasolevas katlamajas on mõningad seadmed, mille me uude katlamajja ümber viime. Kui saame tuleval sügisel ehitustööga alustada, peaks uus katlamaja 2021. aasta kütteperioodiks katlamaja valmis olema,“ rääkis Urmo Heinam.

Kogu Adven Lõuna-Eesti hooldusmeeskond asubki tegelikult Põltsamaal ja katlamaja töö jälgimisega probleeme ei ole.     

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus