Adaverre kavandatakse uut kauplusehoonet

Möödunud teisipäeva õhtul kogunes Adavere mõisahoone saali mitukümmend inimest, et osaleda Adavere uue kauplusehoone planeeringu avalikul arutelul. Avasõnad öelnud Põltsamaa vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus lausus, et  Adaverre on plaanis rajada uus toidukauplus.


See detailplaneering puudutab Adavere alevikus asuvaid Tallinna maantee 2, 4, 6 ning Kooli tänav 2 kinnistut. Planeering algatati 2016. aasta septembris, selle koostas Tartu Arhitektuuribüroo OÜ.

Ühe olulise detailina nähakse planeeringualal ehk tulevase kaupluse juures ette lisaks autoparklale ka jalgrataste hoiukohta. Kõige problemaatilisemaks kujunes planeeringu koostamisel parklasse sisse- ja väljasõiduvõimaluse loomine.

Praeguse planeeringu järgi on pääseb kaupluse parklasse läbi tankla territooriumi. Teise võimalusena on Tallinna poolt tulles võimalik teha vasakpööre Kooli tänavale. Ka Tartu poolt tulles saab pöörata Kooli tänavale, milleks tuleb teha parempööre. Sellise sissesõidu tarvis on vaja teha servituudileping Kooli tänav 2 kinnistu omanikuga.

Sõiduautodega on planeeringu kohaselt võimalik tulevase kaupluse parklasse sisse sõita nii läbi tankla kui ka Kooli tänavat kasutades, kuid kaubaveokid saaksid kaupluse juurde ainult Kooli tänavat mööda.

Aeglustusraja ehitamine on kallis

Planeeringu avalik väljapanek kestis 1. kuni 21. septembrini, mille jooksul oli võimalik sellele parandusettepanekuid teha. Keskkonnaamet on juhtinud planeerijate tähelepanu sellele, et mõisapargi puud ehitustööde käigus alles ja terveks jääksid. Üks ettepanek laekus ASilt Adavere Agro, mille esindajad ei taha, et planeeringualale tuleb juurdepääs Tallinna maantee 8 asuva kinnistu ehk tankla kaudu. Adavere Agro sooviks on, et kauplusehoone juurde pääseks ainult Kooli tänava kaudu.

Coop Põltsamaa juhataja Jüri Männiksaar kui planeeringu huvitatud poole esindaja lausus, et kui sissesõiduvõimalus kaupluse juurde jääks ainult Kooli tänava kaudu, tuleks riigimaantee ja Kooli tänavu ristmikule välja ehitada vasakpöörde rada.

„See on vajalik selleks, et Tallinna poolt Kooli tänavale pööret sooritavate sõidukite taha ei tekiks autodekolonni. See tähendaks liialt kulukat lahendust, kui Coop peaks riigimaanteele rajatava aeglustusraja ehitamist rahastama. Kui kaupluse juurde pääseks nii tankla kui Kooli tänava kaudu, saaks liiklust hajutada,” põhjendas Männiksaar.

Üks arutelul osalenu avaldas arvamust, et jalakäijate kaupluse juurde pääsemine tuleks lahendada teisiti, sest ülekäigurada on praegu kavandatud kõige liiklusohtlikumasse kohta. Planeerija esindaja sõnul on maanteeameti soov, et sõidukid ei pääseks kaupluse parklast otse tankla kinnistule. Tankla juurest kaupluse parklasse pööramine peaks kulgema võimalikult suure kaarega, mis sunniks sõidukijuhti tähelepanelikkusele ja nii näeks ta paremini ka  jalgsi liikujaid.

Männiksaar lausus, et olemasoleva Coopi kaupluse juures ruumipuudusel parkimiskohti ei ole, uue poe juurde on kavandatud 22 parkimiskohta.

Tema sõnul toonitavad Adavere Agro esindajad pidevalt, et tanklast maanteele välja sõites tekib praeguse planeeringu kohaselt liiklusohtlik olukord. Detailplaneeringu liiklusanalüüs i on aga teinud firma, mida maanteeamet aktsepteerib. Analüüsi ei tehtud mitte kabinetivaikuses, vaid selle koostaja veetis ühe suvise tiheda liiklusega reedese päeva Adaveres sõidukeid ning jalakäijaid loendades ja nende liikumist jälgides.

„Liikluses ei saa kõiki ette tulevaid olukordi lahendada eeskirjade ja liiklemisvõimaluste abil, vaid iga sõidukijuht peab ise suutma ka keerulistes olukordades õigesti tegutseda. Suurte kaubanduskeskuste juures on liiklustihedus palju suurem kui Adaveres. Seal peavad sõidukijuhid oma mõistust ja oskusi kasutades ning liikluseeskirju järgides toime tulema,” ütles Männiksaar.

Adavere Agro tanklast läbisõitu ei poolda

AS Adavere Agro juhataja Hannes Alusalu märkis, et Adavere inimestel on kindlasti uut ja suuremat kauplust vaja. Samas tuleb tema sõnul niisuguste kavatsuste puhul ka naabritega arvestada ja Adavere Agro on hetkel sundsituatsioonis. Kui nemad lubavad tankimisalalt läbi sõita, siis on see vastuolus rahvusvahelise lepinguga, mis võib neile väga kalliks maksma minna.

Alusalu sõnul ei saa kuidagi leppida olukorraga, kus tankimisalalt läbi sõites liigutakse edasi järgmisele kinnistule. Vaatamata sellele, et kaupluse poolt tanklaalale liikumine kavatsetakse keelata vastava liiklusmärgiga, ei peeta keeldudest alati kinni. Tanklast kaupluse poole  sõitmise saaks keelata tõkkepuud kasutades.

 Alusalu sõnul sõidavad Adavere ja lähikülade elanikud, tema ise kaasa arvatud, enamasti Kooli tänav 2 asuvasse parklasse ja lähevad sealt kauplusse.

„Kooli tänava ja riigimaantee ristmikule mahub ära vasakpöörde sooritamiseks vajalik aeglustusrada. Kui Adaverre rajatud tunneli ehitamise ajal oleks kaupluse rajamine päevakorda kerkinud, oleks saanud selle olukorra hoopis teisiti lahendada,” nentis ta.

Jüri Männiksaar lausus, et vana, 1963. aastal ehitatud kauplus tuleb täielikult maha lammutada ja uue ehitamise ajaks vajab Coop kauplemiseks ajutist ruumi.

Rajataval kauplusel on ehitusalust pinda 660 – 670 ruutmeetrit, sellest müügisaali all 450 – 500 ruutmeetrit.

Tõenäoliselt valmib uus kauplus Adaveres kahe-kolme aasta pärast. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus