Abiturientidel algab eksamimaraton

Jõgevamaal kirjutab täna kirjandit 353 noort, neist 17 on kooli lõpetanud varem ja 23 kirjutavad kirjandi vene keeles.

Üle Eesti kirjutab eestikeelset kirjandit üle kümne tuhande noore, vene keeles kirjandi kirjutajaid on ligi neli tuhat. Lisaks abiturientidele on eksamitegijate seas ka põhikooli baasil kutsekooli lõpetajaid ning gümnaasiumi või keskkooli varem lõpetanuid.

Vabalt valitud eksamitest on üle Eesti populaarsemad inglise keel, mida soovib sooritada ligi kümme tuhat noort, matemaatika (üle 7000) ja geograafia (6375). Üheks põhjuseks, miks geograafia eksamit on nii palju valitud, on see, et seda saavad ette ära teha ka 11. klassi lõpetajad, kellel aine läbitud.

Abiturientidega vesteldes selgus, et noored tahavad kirjutada võimalikult vabadel teemadel, kus saab mõtetel lasta rännata ja järeldusi teha. Vabade teemade eelistamist näitab ka see, et eelmisel aastal kirjutas üle poole kirjandikirjutajatest kümnest antud teemast kolmel: “Iga valik sulgeb mõne ukse”, “Eestlane ? kes ta on” ja “Sport ? mille nimel ja kelle jaoks?”.

Riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse eesti keele ainespetsialist Märt Hennoste ütles toona, et tüüpiline on, et kolm-neli teemat kujunevad ülipopulaarseiks. Mõnede teemade edu saab põhjendada sellega, et need on lihtsamini kirjutatavad ja pakuvad suuremaid võimalusi ainestiku valimisel ja teema tõlgendamisel.

Lähemalt rääkisime riigieksamitest, kooli lõpetamisest ja tulevikuplaanidest Mustvee Gümnaasiumi abituriendi Kathy Klemmi ning Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli abituriendi Ivo Kiisiga.

Kathy valis lisaks kohustuslikule kirjandile ajaloo, inglise keele, vene keele ja keemia eksami, millest viimati nimetatu sooritas eelmisel aastal

Neiu ütles, et ta valis igaks juhuks kõik riigieksamid, et tulevikus oleks kindlam edasi õppima minna. Kathy Klemm tahaks õppida kas majandust, sotsiaaltööd või psühholoogiat. Mis oleks esimene eelistus, sellele peab neiu veel mõtlema. “Palju oleneb ka eksamitulemustest,” ütles Kathy. Koolidest tahaks ta kõigepealt proovida Tartu Ülikooli, kuid kui see ebaõnnestub, on võimalikud ka varuvariandid.

Ivo Kiis valis bioloogia, ajaloo, muusikaajaloo ning ühiskonnaõpetuse eksamid, neist kaks teeb ta koolieksamitena. Noormees ütles, et valitud eksamid tundusid talle teistest lihtsamad ja meelepärasemad. Kas Ivo ka pärast keskkooli lõpetamist kuhugi edasi õppima läheb, ta veel öelda ei osanud ega tahtnud, vaid arvas, et esmalt tuleb kool ära lõpetada.

Ivo Kiis tahaks kirjutada pigem vabal kui kirjanduslikul teemal. Lemmikteema võiks puudutada loodust või ühiskonda.

Ka Kathy kirjutaks meelsamini vabal teemal, kus saaks vabalt oma mõtteid kirja panna ning suhteid maailma ja mõttemaailmaga lahti arutada. “Tahaksin kirjutada, milline elu tegelikult on,” ütles ta ja tunnistas, et tahaks kirjutada sellisel teemal, kus saaks kirjutada sõprusest, tunnetest, armastusest.

Kathy ja Ivo on juba eksamiteks valmistuma hakanud. Mõlemad noored leidsid, et kirjandiks viimasel hetkel enam midagi õppida ei saa. “Kirjandiks oleme valmistunud terve elu, ühest aastast selleks ei piisa. 12. klassis paneb õpilane oma mõtted kirja,” leidis Kathy. Ka Ivo on seisukohal, et kirjandiks peab valmistuma vähemalt viimase aasta jooksul, mõnest päevast selleks ei piisa. Täiskasvanute Keskkoolis õppiv Ivo arvas, et selleks, et eksamid hästi teha, peab ise palju vaeva nägema ja omal käel õppima, õpetajad on vajalike teadmiste omandamiseks andnud kätte õige suuna.

Kathy rääkis, et juba õppeaasta alguses hakkasid õpetajad abituriente tasapisi eksamiteks ette valmistama, praegu on koolis ka konsultatsioonid. “Meeldis, et näiteks ajaloo tunnis arutlesime palju erinevate teemade üle, mis ka eksamil tulevad,” ütles neiu, kes arvas, et palju tuleb ka ise lugeda.

Kathy sõnul on tal koolist ja kaaslastest väga kahju lahkuda, poolnaljatamisi ütles ta, et nii hea klassiga nagu neil on, oleks ta nõus veel kaksteist aastat koos õppima. “Mulle meeldib, et meie kool on väike, õpetajad on väga sõbralikud ja mõistlikud ning meil on väga tore direktor. Oleme kõik nagu üks suur pere,” ütles Kathy.

Ka Ivo tunnistas, et juba praegu on kurb, et kool varsti lõpeb. Ta kiitis väga head õpikeskkonda ning toredaid õpetajaid, kellelt alati nõu saab küsida ja kes õpilastega arvestavad.

EVA KLAAS

Kirjandi teemad 2004 aastal:
1. Eestlane ? kes ta on?
2. “Informatsioon on kaasaegse maailma religioon.”
3. Iga valik sulgeb mõne ukse
4. Inimene on rohkem oma aja, kui oma isa nägu
5. “Tragöödiad toidavad rahva eneseteadvust” (Artur Alliksaar)
6. Loodus teab paremini….
7. “Kirjandus on retk tõe leidmiseks” (Gustav Janouch)
8. Meedia annab, meedia võtab
9. Riigipiirist ja piiririigist
10. Sport ? mille nimel ja kelle jaoks?

blog comments powered by Disqus