Aasta Õpetaja konkursile on veel võimalik kandidaate esitada

Konkursi eesmärgiks on töötulemustele toetudes selgitada välja Jõgeva maakonna üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide parim pedagoog või töötaja ning tunnustada neid inimesi tehtud töö eest.

Kandidaate võivad esitada nii lapsed, lastevanemad, haridusasutuse juhtkond, pedagoogide ühendused ja kollektiivid, omavalitsuste liidud, kohalikud omavalitsused, üksikisikud. Argumenteeritud ettepanek tuleb esitada kandidaadi töökoha hoolekogule (nõukogule), kes koos ametiühinguorganisatsiooni esindajaga hindab laekunud esildisi ja otsustab, keda ja missuguste argumentide alusel esitada asutuse kandidaatidena maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale.

Hoolekogu (nõukogu) poolt heaks kiidetud kandidaadid esitatakse Jõgeva Maavalitsusele hiljemalt 10. septembriks 2004.

Maakondlik komisjon vaatab ettepanekud viie päeva jooksul läbi ning otsustab maakonna kandidaadi üleriigilisele Aasta Õpetaja konkursile. Kõiki konkursi võitjaid autasustatakse sügisesel maakondlikul õpetajate tänuüritusel.

Lisainformatsioon kandidaatidele esitatavate nõuete kohta ning avalduse blanketid on saadaval Jõgeva Maavalitsuse kodulehel www.jogevamaa.ee.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus