Jõgevamaa ettevõtteid kontrolliti

3. detsembril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnikud koostöös maksu- ja tolliameti ning tööinspektsiooniga Jõgevamaa ettevõtteid selgitamaks, kas töötajatel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ja töötamiseks. Ühisreidil kontrollis PPA üht juriidilist ja kolme füüsilist isikut ning Eestis seadusliku aluseta viibivaid või töötavaid välismaalasi ega tagaotsitavaid ei tuvastatud. Küll võtsid maksu- ja tolliameti esindajad ühel objektil töötanud isikutelt, kelle töötamine ei olnud töötamise registris registreeritud, selgitused.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus