Põltsamaa vallavalitsus sai detailplaneeringu osas lõpliku võidu

Riigikohus otsustas Malle Jaanikesingi kaebust menetlusse mitte võtta ning sellega jättis jõusse Rehe katastriüksuse detailplaneeringu kehtestanud vallavolikogu otsuse.


Malle Jaanikesing kaebas kohtusse Põltsamaa vallavolikogu 23. märtsi 2017 otsuse, millega kehtestati Rehe katastriüksuse detailplaneering. Planeering nägi ette maaüksuse jagamise ja osalise sihtotstarbe muutmise maatulundusmaast tootmismaaks ning sinna õlikultuuride töötlemise tehase ja seda toetava taristu rajamist. Planeeringuala pindala on 20,21 hektarit.

Jaanikesing vaidlustas vallavolikogu otsuse esmalt Tartu Halduskohtus ja seejärel Tartu Ringkonnakohtus. Mõlemas astmes jättis kohus kaebuse rahuldamata. Selle nädala teisipäeval andis Riigikohus kohtumääruse, millega otsustas kaebust menetlusse mitte võtta.

Kuna detailplaneeringu koostamist soovinud Farm In Productions OÜ on kohtuvaidluse ajal rajanud oma tehase Paia risti, siis jääb Rehe kinnistu hetkel ootama uusi arendusideid.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus