4H ? areneme ja tegutseme koos

Kohale saabunuid võttis lahkesti vastu särav Evi, Adavere Vaba Aja Keskuse ja ühtlasi 4H Jõgevamaa piirkonna juhataja. Koosoleku käigus vaatasime tagasi piirkonna 2006. a tegemistele, kinnitasime 2007. a tegevuskava ja moodustasime Noorte Juhatuse. Tegevuskava sai tihe, huvitavad üritused on peagi algamas. Noorte Juhatuse esmaseks funktsiooniks otsustasime aga seada piirkonna ürituste korraldamisel abiks olemise ja info levitamise.

Pärast koosolekut tegime kohvi- ja teepausi, jagades samas 4H üritustelt saadud muljeid. Järgnes käeline ja mõtteline tegevus: korraldasime mõned mängud, mis üle-eestilises 4H talilaagris osalenud noored olid selgeks õppinud; maalisime töötubades klaase ja voolisime ehtesavist roose, südameid ja muud.

Aeg läks lennates ja märkamatult saabus aeg lahkuda. Enne minekut laulsime koos 4H laulu. Kokkuvõttes läks päev korda: kõik osavõtjad olid veetnud suurepärase päeva toredas seltskonnas.

ANNIKA KATTEL

blog comments powered by Disqus