Äntu Mõis müüb reedel 14.juulil piiratud koguses, Lohmann Brown pruune, juuli teisel poolel munemist alustavaid noorkanu ja 10 kuud munenud kanu Jõgevamaa bussipeatustes.

Äntu Mõis müüb reedel 14.juulil piiratud koguses, Lohmann Brown pruune, juuli teisel poolel munemist alustavaid noorkanu ja 10 kuud munenud kanu, järgmistes Jõgevamaa bussipeatustes: 7.30 Vägeva, 7.45 Kärde, 8.00 Vaimastvere, 8.15 Kurista, 8.30 Jõgeva turg, 9.00 Siimusti, 9.15 Aidu, 9.30 Lahavere, 9.45 Kalana, 10.00 Pisisaare, 10.15 Pajusi, 10.30 Adavere, 10.45 Põltsamaa turg, 11.15 Esku, 11.30 Võisiku, 11.45 Kamari, 12.00 Umbusi, 12.15 Neanurme, 12.30 Pikknurme, 12.45 Puurmani, 13.00 Kursi, 13.15 Saduküla, 13.30 Härjanurme, 13.45 Painküla, 14.15 Laiuse, 14.30 Kantküla, 14.45 Sadala, 15.00 Reastvere. Info tel:  326 1353 ringil: 566 43113 www.antumois.ee